"nya och gamla medlemmar" English translation

SV

"nya och gamla medlemmar" in English

See the example sentences for the use of "nya och gamla medlemmar" in context.

Similar translations for "nya och gamla medlemmar" in English

nya adjective
English
och conjunction
English
och preposition
English
medlemmar noun
English

Context sentences for "nya och gamla medlemmar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDen liberala gruppen har länge förespråkat säkerhetsklausuler för oss allihop, både nya och gamla medlemmar.
The Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe has for a long time advocated safety clauses for us all, new and old Member States alike.
SwedishI Europeiska unionens budget för 25 medlemsstater kommer i framtiden inte längre att göras någon skillnad mellan nya och gamla medlemmar.
In future, the Budget for the 25-Member European Union will no longer make any distinction between new and old Member States.
SwedishAvslutningsvis vill jag säga att vi alla vill ha ett ekonomiskt system som är rättvist för både nya och gamla medlemmar i EU.
To conclude, I would like to say that we all want a financial system which will be fair to both the old and the new members of the European Union.
SwedishJag vädjar till er när ni talar om likabehandling - detta är en annan aspekt av denna fråga - se till att nya och gamla medlemmar behandlas lika.
I appeal to you that when you talk about equal treatment - this is another aspect of this matter -, let there be equal treatment for new and old members alike.
Other dictionary words
Swedish
  • nya och gamla medlemmar

In the English-Hindi dictionary you will find more translations.