"nybliven" English translation

SV

"nybliven" in English

SV nybliven
volume_up
{adjective}

nybliven (also: annan, färsk, ny, nya)
volume_up
new {adj.}
Lösningen beskrivs i en ny avhandling av Maiju Hietala, nybliven doktor i trä-och bionanokompositer.
The solution is described in a new doctoral thesis written by Maiju Hietala, PhD in Wood and Bionanocomposites.
Vi har en vinnare, en nybliven bilägare.
We've got a winner, a new car owner.
I en italienska dagstidning läste jag ett uttalande av Bouffet, nybliven ungdoms- och idrottsminister i regeringen Jospin.
I read in an Italian newspaper the statement made by Mrs Bouffet, the new Minister for Youth and Sport in the Jospin government.

Context sentences for "nybliven" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJan Berg, nybliven biträdande professor i ljudteknik, var en av dem som i början på nittiotalet byggde upp ljudteknikerutbildningen vid LTU i Piteå.
Jan Berg, newly appointed assistant professor of audio engineering, was one of those who in the early nineties built the Audio engineer education at LUT in Piteå.
SwedishJag kommer att tala om frågor som berör kontrollen, vilket även Morgan säkert kommer att göra, och jag välkomnar och gratulerar henne eftersom hon är nybliven mor.
Mr President, I must talk about control issues, as I am sure Mrs Morgan will do. I would like to welcome her and congratulate her on recently becoming a mother.
SwedishJag vill också i detta sammanhang säga att när det gäller detta betänkande har jag konsulterat min dotter Elisabetta, nybliven advokat och regionalråd i Lombardiet för Pensionärspartiet.
That said, I want to tell you that I consulted my daughter Elisabetta about this report. She is a young lawyer and also a regional assembly member for the Pensioners' Party in Lombardy.