"nyckelspelare" English translation

SV

"nyckelspelare" in English

SV nyckelspelare
volume_up
{common gender}

nyckelspelare
Långt ifrån att vara en nyckelspelare, herr Solana, är konsekvenserna av EU: s misslyckande uppenbara för alla.
Far from being a key player, Mr Solana, the consequences of Europe’ s failure are plain for all to see.
Långt ifrån att vara en nyckelspelare, herr Solana, är konsekvenserna av EU:s misslyckande uppenbara för alla.
Far from being a key player, Mr Solana, the consequences of Europe’s failure are plain for all to see.
Vi förväntar oss att kommissionen agerar som en nyckelspelare i analysen av vilket slags samhälle vi behöver bygga upp.
We expect the Commission to behave like a key player in the examination of the sort of society we need to build.

Context sentences for "nyckelspelare" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishTill att börja med är Pakistan en nyckelspelare i kampen mot terrorism.
First, Pakistan is a key strategic player in the fight against terrorism.
SwedishHär är USA en nyckelspelare.
SwedishJag skulle vilja avsluta genom att säga till alla dem som sannolikt kommer att bli nyckelspelare i slutspelet: fjanta inte omkring.
I would like to conclude by saying to all those who are likely to be the important players in the end game: do not faff about.
SwedishDetta fick vi betala ett pris för och denna brist på kompromissvilja hos alla nyckelspelare måste vi titta närmare på.
That absence is something for which we paid a price, and that absence of a spirit of compromise on the part of all key players needs to be explored.
SwedishFör många nyckelspelare, främst kommissionär Lamy och kommissionär Nielson, har endast betraktat Johannesburg som ett mellansteg till Doha och Cancùn.
Too many key players in Europe, particularly Commissioners Lamy and Nielson, saw Johannesburg only as an intermediary step between Doha and Cancùn.
SwedishUtan parlamentets arbete, där kollegerna Reimer Böge och Roth-Berendt otvivelaktigt fungerat som nyckelspelare, hade vi aldrig uppnått detta resultat under denna period.
Without the work of this Parliament, and particularly with Reimer Böge and Mrs Roth-Behrendt as central players, we would never have achieved this result in this time.