SV nyckfullt
volume_up
{adverb}

nyckfullt
volume_up
on a whim {adv.} [idiom]
Det är därför motiverat för dem att hålla sig till de bindande budgetanslagen, så att nettoanslaget inte nyckfullt kan ändras i efterhand och pengar därmed slösas bort.
It is therefore justifiable for them to keep to the binding budgetary appropriations, so that the net balance cannot be changed retrospectively on a whim and money thereby wasted.

Synonyms (Swedish) for "nyckfull":

nyckfull

Context sentences for "nyckfullt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishLeveranserna har skett på ett nyckfullt sätt.
SwedishVårdare i hemmet brukar ofta lyfta, leva på lite sömn, bli fattiga av kostnaderna för vården, hantera utmanande och ibland nyckfullt uppträdande.
The improvement of conditions requires the universal recognition of trade unions as workers ' representatives.
SwedishDet handlar nyckfullt nog om att skydda de tillfälliga arbetstagarnas arbeten, genom att göra det svårare för företagen att anställa tillfällig personal.
It is notionally about protecting the jobs of permanent workers by making it more difficult for companies to employ temporary staff.
SwedishVägran att avge ett yttrande får mig att tänka på ett nyckfullt barn som inte får sin vilja fram och därför ilsket skjuter åt sidan allt som det får.
Refusing to give one's opinion reminds me of a petulant child which does not get what it wants, and therefore pushes aside everything it does get.
SwedishDetta är inte ett mindre centralt eller nyckfullt val, utan ett nödvändigt val om vi vill att katastrofer som dem som vi diskuterar i dag inte ska få så tragiska konsekvenser.
This is not an optional or fanciful choice, but a necessary choice if we want disasters such as those we are discussing today not to have such tragic consequences.