"nyfödd" English translation

SV

"nyfödd" in English

volume_up
nyfödd {comm. gen.}
EN
EN

SV nyfödd
volume_up
{common gender}

nyfödd
Många läkare är sysselsatta med att avsluta tusentals patienters liv, bland dem nyfödda barn.
There are many doctors engaged in ending the lives of thousands of patients, including newborn infants.
Ni vet hur nyfödda tror de är en del av allt; de är inte enskilda.
You know how newborn babies believe they're part of everything; they're not separate?
EU har gått så långt att man till och med försvarar djurens rätt; ändå dödas på samma gång försvarslösa nyfödda barn.
Europe has gone as far as protecting even the rights of animals, yet at the same time defenceless newborn children are being killed.

Synonyms (Swedish) for "nyfödd":

nyfödd
Swedish

Context sentences for "nyfödd" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMen han är väl inte nyfödd president Berisha!
But President Berisha has not appeared out of nowhere!
SwedishDen är fortfarande en nyfödd baby.
SwedishDetta är en bild på en nyfödd som är på väg att smaka saltvattnet för allra första gången och ska påbörja en lång och farlig resa.
This is a photograph that shows a hatchling about to taste saltwater for the very first time beginning this long and perilous journey.
SwedishJag tror att vi framför oss har en nyfödd varelse som tar de första stegen och som vi måste hjälpa att växa i en gynnsam lagstiftande miljö.
I personally believe that we are faced with a young child that is taking its first steps and that we must help it grow in a favourable legislative context.
SwedishIngen borde dock, enligt den slutliga analysen, oavsett om man är nyfödd eller äldre, medborgare eller invandrare, bosatt på landet eller i staden, befinna sig i farozonen för våld.
However, in the final analysis, whether you are new born or elderly, citizen or migrant, rural or urban, nobody should be at risk of violence.