SV oäkta
volume_up
{adjective}

1. general

oäkta (also: skadlig, felaktig, dålig, grym)
volume_up
bad {adj.}
oäkta (also: felaktig, falsk, bedräglig, ogrundad)
volume_up
false {adj.}
När du går längre ned mot botten, vad du kan se, på denna är oäkta falska negativa, och här borta på denna sida, oäkta falska positiva.
Then as you go further down at the bottom, what you can see is, over on this side, the spurious false negatives, and over on this side, the spurious false positives.
oäkta (also: kvick, snabb, flask, blixtsnabb)
volume_up
flash {adj.}
oäkta (also: kopia, falsk, imitation, härmning)
oäkta (also: falsk, prålig, vräkig, fnaskig)
oäkta (also: falsk, låtsad, sken-, imiterad)
volume_up
mock {adj.}
oäkta (also: medfödd, given, naturlig, normal)
oäkta (also: låtsad, imiterad, hycklad)
volume_up
sham {adj.}
oäkta (also: falsk, förfalskad, hycklad)
När du går längre ned mot botten, vad du kan se, på denna är oäkta falska negativa, och här borta på denna sida, oäkta falska positiva.
Then as you go further down at the bottom, what you can see is, over on this side, the spurious false negatives, and over on this side, the spurious false positives.
Som sådant, och i namnet av en oäkta avreglering, kan det få en förödande ekonomisk, social och kulturell effekt, och även en menlig effekt på hälsan.
As such, in the name of spurious liberalisation, it can have a devastating economic, social and cultural impact, as well as a detrimental effect on health.
oäkta (also: falsk, förstulet, hemligt)
oäkta (also: illegitim)
volume_up
baseborn {adj.} (illegitimate)

2. business

oäkta
Vi vet att de oäkta eller förfalskade läkemedel som är i omlopp blir allt fler och uppgår till miljontals produkter.
We know that there are increasing amounts of counterfeit or falsified medicinal products in circulation, with the figures running into the millions.
Som sådant, och i namnet av en oäkta avreglering, kan det få en förödande ekonomisk, social och kulturell effekt, och även en menlig effekt på hälsan.
Whereas mechanisms to protect these rights are unable to stop trade and abuse, they must not be so lax as to allow, or even encourage, pirating and counterfeiting.

Synonyms (Swedish) for "oäkta":

oäkta

Context sentences for "oäkta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Swedishoäkta? medborgarskap är således helt grundlöst.
Your artificial citizenship has no substance whatsoever.
Swedishoäkta? medborgarskap är således helt grundlöst.
Your artificial citizenship has no substance whatsoever.
SwedishJag kan skilja på oäkta bragd och äkta seger.
I know a feigned defeat from an honest victory.
SwedishJag måste säga att jag avvisar påståendena här i kammaren om att detta handlar om arbetsmiljö som ytterst oäkta.
I have to say that I reject as utterly bogus the claims in this House this morning that this is about health and safety.
SwedishI fem år kommer Förenta staterna att kunna använda oäkta Châteaux-viner och oäkta Clos-viner i utbyte mot fredsklausulen.
For five years, the United States will be able to use bogus châteaux and bogus Clos wines in exchange for the peace clause.
SwedishDet är som om Förenta staterna vill göra om Mariann Fischer Boel till att bli en oäkta kommissionsledamot som kan spädas utmed 7 procent.
It is like the United States wanting to change Mrs Fischer Boel into an inauthentic, 7%-dilutable commissioner.
SwedishDet är som om Förenta staterna vill göra om Mariann Fischer Boel till att bli en oäkta kommissionsledamot som kan spädas utmed 7 procent.
It is like the United States wanting to change Mrs Fischer Boel into an inauthentic, 7%-dilutable commissioner.
Swedishoäkta?
The Charter has just one ambition, which is clearly expressed in the report: to become the preamble to the phoney European constitution.
SwedishDe grekiska myndigheterna gav dessutom ny information om flera andra överträdelser, däribland om Caretta caretta-fallet - den oäkta karettsköldpaddan.
In addition, the Greek authorities provided updated information on several other infringements, including the caretta caretta case - the loggerhead sea turtle.
SwedishSom sådant, och i namnet av en oäkta avreglering, kan det få en förödande ekonomisk, social och kulturell effekt, och även en menlig effekt på hälsan.
Whereas mechanisms to protect these rights are unable to stop trade and abuse, they must not be so lax as to allow, or even encourage, pirating and counterfeiting.