"oanständig" English translation

SV

"oanständig" in English

SV oanständig
volume_up
{adjective}

oanständig (also: skadlig, felaktig, dålig, grym)
volume_up
bad {adj.}
oanständig (also: blått, dyster, nedslagen, låg)
volume_up
blue {adj.}
oanständig (also: allmän, generell, öppen, tydlig)
volume_up
broad {adj.}
oanständig (also: grym, grov, ohyfsad, enkel)
volume_up
coarse {adj.}
oanständig (also: dålig, grym, , rutten)
volume_up
foul {adj.}
oanständig (also: grov i mun)
oanständig (also: fruktliknande, frukt-, fruktig)
volume_up
fruity {adj.}
oanständig (also: smutsig, snuskig, föraktlig, osmaklig)
volume_up
grubby {adj.}
oanständig (also: olämplig, oriktig, opassande, oegentlig)
oanständig
. ~~~ Det var Lagen om Könssjukdomar från 1889 och 1916 års lag om Oanständig Annonsering.
I was prosecuted under the 1889 Venereal Diseases Act and the 1916 Indecent Advertisements Act.
oanständig (also: besvärlig, dum, elak, stygg)
volume_up
nasty {adj.}
oanständig (also: dum, elak, stygg, snuskig)
oanständig (also: obscen, skabrös, motbjudande)
This amount is obscene.
En minskning av utsläppen av växthusgaserna är oförenligt med tillåtna monopol som kan fortsätta att göra oanständiga vinster.
Reducing emissions of greenhouse gases and allowing monopolies to keep making obscene profits are mutually exclusive.
oanständig (also: klumpig, ovårdad)
oanständig (also: snuskig, nedsotad)
volume_up
smutty {adj.}
oanständig
volume_up
bawdy {adj.}
oanständig (also: fräck, plump)
volume_up
ribald {adj.}

Synonyms (Swedish) for "oanständig":

oanständig

Context sentences for "oanständig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDenna utpressning mot utsatta befolkningsgrupper är oanständig.
To use such blackmail on vulnerable people is shameful.
SwedishSlutligen, den ekonomiska hjälp som går till offren för Creutzfeld-Jakobs sjukdom tycks mig alldeles otillräcklig, rentav oanständig.
Finally, the financial assistance to victims of CJD is, in my view, utterly inadequate, not to mention insulting.
SwedishI stället för att bekämpa en oanständig alkoholism skulle de, om deras idéer slog igenom, lyckas att bl.a. skada en hel sektor, nämligen vinsektorn.
If their ideas are adopted, instead of combating unsavoury alcoholism, they will have succeeded in harming, amongst others, a whole industry, in other words, the wine-producing industry.