"oberörd" English translation

SV

"oberörd" in English

SV oberörd
volume_up
{adjective}

oberörd (also: ledig, tillfällig, planlös, nonchalant)
volume_up
casual {adj.}
oberörd (also: likgiltig, nonchalant)
volume_up
nonchalant {adj.} (off-handed, inconsiderate)
De många fallen av fågelinfluensa i Europeiska unionen har inte lämnat oss oberörda.
The many cases of avian influenza in the European Union have not left us unaffected.
Krigsrisken i Irak lämnar ingen oberörd.
Mr President, Mr President-in-Office of the Council, Commissioner, ladies and gentlemen, nobody is left unaffected by the danger of war in Iraq.
oberörd (also: ostörd, orubbad)
oberörd (also: orörd)
Ingen lämnades oberörd av detta val.
No one was left untouched by these elections.
oberörd (also: likgiltig, lugn)
volume_up
unfazed {adj.} [coll.]
oberörd (also: orörlig, jämn, lugn, stilla)

Synonyms (Swedish) for "oberörd":

oberörd

Context sentences for "oberörd" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag är självklart inte oberörd av de enskilda fall som vissa personer har tagit upp.
Obviously, I am not insensitive to specific cases that some people have raised.
SwedishEuropeiska unionen kan inte förbli oberörd av situationen i Uzbekistan.
It violates fundamental human rights, and was responsible for the Andijan massacre.
SwedishEuropeiska unionen kan inte förbli oberörd av situationen i Uzbekistan.
The European Union cannot remain unmoved by the situation in Uzbekistan.
SwedishInvandring och integration av invandrare är ämnen som knappast lämnar någon oberörd.
Immigration and the integration of immigrants are subjects that rarely leave people indifferent.
SwedishDenna utdragna skandal lämnar inte heller Europeiska unionen oberörd.
This on-going scandal is also affecting the European Union.
SwedishBilder av förödelse och lidande har visats över hela världen och lämnat ingen oberörd.
The images of devastation and suffering have been shown all over the world and no one has remained indifferent.
SwedishNaturligtvis lämnar det inte Europeiska unionen oberörd med tanke på den pågående regeringskonferensen.
Of course, this calls for action by the European Union at the current intergovernmental conference.
SwedishDessa realiteter kan inte lämna er oberörd.
These realities cannot fail to be of direct concern to you.
SwedishPå något sätt lämnar det mig inte oberörd.
Personally, this raises serious questions in my mind.
SwedishIngen ledamot av denna kammare kan förbli oberörd av den plågsamma situation i vilken så många människor i Irak befinner sig.
No Member of this House can remain unmoved by the harrowing situation in which so many Iraqi people find themselves.
SwedishIngen kan vara oberörd inför situationen för den som på 20 sekunder förlorar allt, förlorar hela frukten av ett helt livs arbete.
No-one can remain indifferent to the plight of someone who loses the fruit of a lifetime's work in the space of 20 seconds.
SwedishÅ andra sidan visar reaktionen från Khadaffiregimen tydligt att den inte alls är oberörd av de sanktioner som hittills har antagits.
On the other hand, the reaction from the Gaddafi regime clearly shows us that it is not at all indifferent to the sanctions which have been adopted so far.
SwedishMen ingen hjälp har kommit, eftersom kommissionen under Barrosos ledning har visat sig vara helt oberörd av arbetstagarnas problem.
No help was forthcoming, because under Mr Barroso's leadership, the Commission has demonstrated a total lack of concern for the problems affecting working people.
Swedish. - (LT) Den socialdemokratiska gruppen kan inte förhålla sig oberörd till den senaste tidens mord på människorättsaktivister i Ryssland.
on behalf of the S&D Group. - (LT) The Social Democrat Group cannot remain indifferent to the recent murders of human rights activists in Russia.
SwedishI viss mån ställer den saker och ting på sin spets, för när allt kommer omkring kan ingen stå oberörd inför förtvivlan, lidande och död – fenomen som ingår i hälso- och sjukvården.
In a certain sense it pushes us to our limits; after all, no one can fail to be moved by anguish, suffering and death, and these are all part and parcel of health care.
SwedishMen Brenda, oberörd av dessa omständigheter, tog en titt på sin utmaning och kom på en inte allt för uppenbar lösning: skapa ett företag som tillverkar hudvårdsprodukter av honung.
But Brenda, not being phased by stuff like that, took a look at her challenge and came up with a not-so-obvious solution: create a business that produces skin care products from honey.