SV ogilla
volume_up
{verb}

1. general

Man kan gilla eller ogilla det ena eller det andra.
You can agree or disagree with one thing or another.
Jag kan ogilla det ena eller det andra, men jag fördömer aldrig något.
I may disapprove of one thing and another, but I never condemn anything.
ogilla
volume_up
to disfavor {vb} [Amer.]
ogilla
volume_up
to disfavour {vb} [Brit.]
Vänstern har rätt att ogilla den italienska regeringen.
The Left is free to dislike the Italian Government.
Det är inte det här paketet vi ville ha, men det finns mer att gilla än att ogilla i det.
This is not the package we wanted, but there is more in it to like than dislike.
Att ogilla något är en sak. Att göra något åt det är en annan.
Disliking something is one thing, doing something about it is another.
ogilla (also: avslå, avvisa)
Därför, ärade fru kommissionär, måste vi tyvärr ogilla båda förslagen.
That is why, Commissioner, we must unfortunately reject these two proposals.
ogilla (also: klandra, förebrå)
ogilla (also: fördöma, förkasta)

2. law

ogilla

Synonyms (Swedish) for "ogilla":

ogilla
Swedish

Context sentences for "ogilla" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAtt ogilla något är en sak. Att göra något åt det är en annan.
Disliking something is one thing, doing something about it is another.
SwedishDe som inkommit med ändringsförslag tycks ogilla själva tanken på en minsta gemensamma nämnare.
Those who tabled the amendments seem to be wrestling with the lowest common denominator itself.
SwedishDetta skulle vara meningslöst, och jag skulle ogilla det starkt.
That would be senseless and I would take great exception to it.
SwedishDetta är något man kan gilla eller ogilla, men det är en realitet.
Whether you like it or not, that is the reality!
SwedishHur blir det med framtida talmän som väljer att tolka dessa regler efter eget tycke, som väljer att ogilla avvikande meningar och att undertrycka dem?
What of future chairmen who choose to interpret these rules as they see fit, to frown upon dissent and to suppress it?
SwedishJag kan naturligtvis förstå att ledamöterna måste ogilla att den ansvarige kommissionären inte kan vara närvarande ända till slutet av debatten.
Mr President, I do of course understand that the Members are unhappy that the Commissioner responsible cannot remain until the end of the debate.
SwedishDet kommer inte att vara trevligt; det kommer inte att vara lätt; somliga kommer att motsätta sig det; somliga kommer att ogilla det; men sådant är livet, så är det ibland.
It is not going to be nice; it is not going to be easy; some people will object to it; some people will not like it; but that is part of life, that is the way things go at times.
SwedishVi kan möjligen ogilla den nuvarande pelarstrukturen, men så länge vi har den - och det är den struktur vi har - är det inom den ramen vi måste arbeta på ett ansvarsfullt sätt.
We might not like the current pillar-based structure, but, while it exists - and this is the structure that exists - this is the framework in which we must work - and work responsibly.
SwedishJag anser att EG-domstolen bör avgöra i den här frågan, och jag tvivlar inte på att den än en gång, tyvärr, kommer att ogilla den något lättviktiga syn ni har på ert ansvar, fru talman.
I think the Court of Justice should rule on this matter and I have no doubt that once again, Madam President, it will, sadly, reveal your rather light approach to your responsibilities.