"ohindrad" English translation

SV

"ohindrad" in English

SV ohindrad
volume_up
{adjective}

ohindrad (also: frisk, öppen, tydlig, full)
volume_up
clear {adj.}
ohindrad (also: oförhindrad)
Detta skall avvisas å det bestämdaste, eftersom människans genom i alla sina former är allmängods, till vilket alla skall ha ohindrad tillgång.
That must be firmly rejected, for the human genome in any form is common property to which anyone should have unhindered access.

Context sentences for "ohindrad" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishPåven Johannes Paulus II sade en gång att den förvrängda tanken på frihet som en fullständigt ohindrad frihet och tillåtelse fortfarande utgör ett hot mot demokratin och de fria samhällena.
As Pope John Paul II once said, the warped idea of freedom as entirely unencumbered liberty and licence still poses a threat to democracy and free societies.
SwedishPåven Johannes Paulus II sade en gång att den förvrängda tanken på frihet som en fullständigt ohindrad frihet och tillåtelse fortfarande utgör ett hot mot demokratin och de fria samhällena.
As Pope John Paul II once said, the warped idea of freedom as entirely unencumbered liberty and licence still poses a threat to democracy and free societies.
SwedishDen dominerande ekonomiska modellen med en ohindrad fri marknad och vår livsstil har inte bara visat sig ha begränsningar utan har faktiskt orsakat dessa exempellösa mångdimensionella kriser.
The dominant economic model that is the unbridled free market, and our lifestyles, have not just shown their limitations, but have actually caused these unprecedented multidimensional crises.