"omställningsbidrag " English translation

SV

"omställningsbidrag " in English

SV omställningsbidrag 
volume_up
{neuter}

1. finance

omställningsbidrag 
omställningsbidrag 

Context sentences for "omställningsbidrag " in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDetta är det stöd som allmänt kallas omställningsbidrag.
This is the aid commonly known as readaptation aid.
SwedishDe omställningsbidrag som finns för att förmå tobaksodlare att odla andra grödor måste uppmuntras och ges en större budgetpost.
The conversion premiums which exist to enable tobacco growers to grow other crops must be encouraged and given a larger budget.
SwedishVissa påstår att dessa omställningsbidrag inte är till någon hjälp, eftersom den enda gröda som kan odlas, där det i dag odlas tobak, är just tobak.
Some people claim that these conversion premiums are of no help because tobacco is the only crop which can be grown where tobacco is currently grown.
SwedishAvgifterna skulle täcka administrationskostnader, omställningsbidrag utan återbetalningsskyldighet och utgifter för främjande av teknisk och ekonomisk forskning.
The levies were intended to cover administrative expenditure, non-repayable aid towards readaptation, and technical and economic research (which needed to be encouraged).