"omstörtande" English translation

SV

"omstörtande" in English

SV omstörtande
volume_up
{adjective}

omstörtande (also: omvälvande, katastrofartad)

Context sentences for "omstörtande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDetta uttalande var tillräckligt omstörtande i Laos för att leda till en drakonisk dom.
This statement was sufficiently subversive in Laos to incur a draconian sentence.
SwedishDen officiella motiveringen för att anhålla honom var omstörtande propaganda.
The official reason given for his imprisonment was subversive propaganda.
SwedishDen 27 december 2007 sattes Hu Jia i husarrest på grund av anklagelser om omstörtande verksamhet.
On 27 December 2007, Hu Jia was placed under house arrest on charges of inciting subversion.
SwedishDessa senare alternativ kan vara mer omstörtande på kort sikt, men deras effekt är långvarig.
These latter options can be more disruptive in the short term, but their impact is long lasting.
SwedishAtt vara mer balanserad innebär inte något omstörtande i ditt liv.
Being more balanced doesn't mean dramatic upheaval in your life.
SwedishÖver 100 tibetanska religiösa ledare sitter i kinesiska fängelser anklagade för omstörtande verksamhet.
Over 100 Tibetan religious leaders are being held in Chinese prisons on charges of subversive activity.
SwedishJag vill än en gång försäkra mina kolleger om att jag inte är inblandad i någon typ av omstörtande verksamhet.
I wish to reassure my colleagues again that I am not engaged in any kind of subversive activity.
SwedishDe exponerade sig för alltför stora risker, vilket fick omstörtande effekter på det globala finanssystemet.
They have exposed themselves to excessive risks which have caused upheaval in the global financial system.
SwedishDetta förslag innehåller en hel rad förslag, det ena mer invandringssinnat och omstörtande än det andra.
This draft contains a whole litany of proposals, each more pro-immigration and subversive than the one before.
SwedishDetta förslag innehåller en hel rad förslag, det ena mer invandringssinnat och omstörtande än det andra.
In my view, this was one more reason to reject the Marinho report, which advocates the constitutional approach.
SwedishDenna reform är ett tydligt exempel på den omstörtande tekniken med smygreformer.
This reform is a good illustration of the subversive technique whereby a series of small steps can finally bring about the grand plan.
SwedishVi ser därför med största oro på tillkomsten av lagen om bekämpning av omstörtande verksamhet i Hongkong.
We therefore view with the greatest concern the creation of the law to combat subversive activities in Hong Kong.
SwedishKubaner som inte gjorde något annat än att utöva in rätt till yttrandefrihet åtalades för omstörtande verksamhet.
Cubans who did nothing other than exercise their right to free speech were charged with subversive activities.
SwedishOmstörtande propaganda är i detta fall inifrån kommande information om de katastrofala förhållandena.
In this case subversive propaganda means communicating information from within the country about the dreadful conditions that prevail there.
SwedishJag vill än en gång försäkra mina kolleger om att jag inte är inblandad i någon typ av omstörtande verksamhet.
Mr President, Commissioner, the Committee on Fisheries warmly welcomes the proposal to establish a Community Fisheries Control Agency.
SwedishÖver 100 tibetanska religiösa ledare sitter i kinesiska fängelser anklagade för omstörtande verksamhet.
Mr President, the People’ s Republic of China is not complying with the principle of respect for the fundamental human rights of the individual.
SwedishVilka planer finns för att täcka EU:s interna säkerhet och för att bevaka det man kan kalla för omstörtande verksamhet inom EU?
What plans exist to cover internal security within the EU and to oversee what might be termed subversive elements within?
SwedishJag är övertygad om att de omstörtande intentionerna hos den ryska supermaktspolitiken ligger bakom den situation som har utvecklats.
I am convinced that the subversive intentions of Russian superpower policy lie behind the situation that has developed.
SwedishEn annan fråga som jag har ställt mig är om de föreslagna åtgärderna är alltför omstörtande och om de strider mot subsidiaritetsprincipen.
Another question I have asked myself is whether the proposed measures are too revolutionary and whether they contravene the principle of subsidiarity.
SwedishJag är mycket nöjd över att en kompromiss har träffats, men jag beklagar också djupt det faktum att detta betänkande varit så politiskt omstörtande.
I am very pleased that a compromise has been reached, but I also deeply regret the fact that this report has caused such a political upheaval.