"orakel" English translation

SV

"orakel" in English

SV

orakel {neuter}

volume_up
orakel (also: andeskådare)
Wouldn't be much of an oracle if I didn't.
Vi behöver inget orakel för att inse att vår tidsålder präglas av ständig förändring och inte rigiditet.
We do not need an oracle to realise that the distinguishing feature of our age is not rigidity but constant change.
Mot bakgrund av hans förutsägelser i november förra året, som han var vänlig nog att påminna oss om, kanske han nu kan få chansen att tjäna lite extra som orakel.
In light of Mr Schulz's predictions last November, which he has kindly reminded us of, this might give him the chance to earn some extra income as an oracle.

Context sentences for "orakel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHan borde rodna av skam, eller skratta som det antika Roms orakel som inte längre vågade tro på sin egen religion...
He ought to blush with shame, or laugh like the augurs of ancient Rome who no longer dared believe in their own religion...