SV

orange {common gender}

volume_up
1. "en citrusfrukt"
orange (also: apelsin)
volume_up
orange {noun} (a citrus fruit)
De kanske inte bränner dem i Orange, men de tömmer verkligen biblioteken på dem!
They may not be burning them in Orange but they are certainly taking them out of the libraries!
Det är vad ni har kämpat för tillsammans, oavsett om färgen är blå eller orange.
That is what you fought for together, whether blue or orange.
De giftiga substanser som upptäcktes förekommer framför allt vid färgnyanserna gult, orange och rött.
The poisonous substances identified were present chiefly in yellow, orange and red pens.
EN

orange {noun}

volume_up
1. "a citrus fruit"
orange
volume_up
orange {comm. gen.} (en citrusfrukt)
They may not be burning them in Orange but they are certainly taking them out of the libraries!
De kanske inte bränner dem i Orange, men de tömmer verkligen biblioteken på dem!
That is what you fought for together, whether blue or orange.
Det är vad ni har kämpat för tillsammans, oavsett om färgen är blå eller orange.
The poisonous substances identified were present chiefly in yellow, orange and red pens.
De giftiga substanser som upptäcktes förekommer framför allt vid färgnyanserna gult, orange och rött.
orange
volume_up
apelsin {comm. gen.} (en citrusfrukt)
Kate, is this... is this orange juice freshly squeezed?
Kate, är den här apelsin-juisen nypressad?
We struggle and do our best, and he buys chocolate and oranges.
Vi sliter och försöker, och så köper han choklad och apelsiner.
Then some idiot in Stockholm gave them chocolate and oranges.
Nåt ljushuvud i Stockholm gav dem choklad och apelsiner.

Context sentences for "orange" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDe kanske inte bränner dem i Orange, men de tömmer verkligen biblioteken på dem!
They may not be burning them in Orange but they are certainly taking them out of the libraries!
SwedishOm jag talar om saker som Agent Orange, så vet ni exakt vad jag menar.
If I talk of things like Agent Orange, you will know exactly what I mean.
Swedish. – Ukraina hade en orange revolution, men livet där har fortsatt att vara grått.
   Ukraine had an Orange Revolution but life there remained grey.
SwedishDet är vad ni har kämpat för tillsammans, oavsett om färgen är blå eller orange.
That is what you fought for together, whether blue or orange.
Swedish. – Ukraina hade en orange revolution, men livet där har fortsatt att vara grått.
Ukraine had an Orange Revolution but life there remained grey.
SwedishAtt Europaparlamentet i dag klätt sig i orange kommer att gå till den europeiska historien.
The European Parliament’s donning of the colour orange today will go down in European history.
SwedishSå med en liten smula molekylärt ögongodis, har vi kinesin-proteiner, som är de orange sakerna.
So with a little bit of molecular eye candy, we've got kinesins, which are the orange ones.
SwedishDet var i själva verket parlamentet som först förstod betydelsen av färgen orange i Europa.
Parliament was actually the first to understand the significance of the colour orange in Europe.
SwedishVi vill inte sända ut signaler om grön, röd eller orange larmberedskap till världen.
We do not want green, red or orange alerts to the world.
SwedishDe giftiga substanser som upptäcktes förekommer framför allt vid färgnyanserna gult, orange och rött.
The poisonous substances identified were present chiefly in yellow, orange and red pens.
SwedishVi förstår vad tillverkaren tjänar på att moroten förblir orange i stället för att bli grå.
We can see the manufacturer's benefit that this piece of carrot stays orange and does not turn grey.
SwedishAtt Europaparlamentet i dag klätt sig i orange kommer att gå till den europeiska historien.
. Mr President, ladies and gentlemen, each institution has a moment which becomes enshrined in its history.
SwedishEtt år senare -- orange och vitt är max blodcirkulation.
A year later -- orange and white is maximum blood flow.
SwedishDet var en stor, blå näsduk med fyra orange cirklar.
It was a large blue handkerchief with four orange circles.
SwedishNi har själva bevittnat hur denna nya färg har uppstått på den europeiska kartan – färgen orange.
You, yourselves, have been the witnesses to the emergence of this new colour on the European map - the colour orange.
SwedishDen gula stapeln representerar alltså bilstolar, den orange är trepunktsbälten, och den röda tvåpunktsbälten.
So the yellow bar represents car seats, the orange bar lap-and-shoulder, and the red bar lap-only seatbelts.
SwedishJag tänker på något orange...... och litet.
OK, I'm thinking of something orange... and it's small...
SwedishDetta gav resultat, och i dag erinrar oss färgen orange om den solidaritet som utgör grunden för Europas existens.
This bore fruit, and today the colour orange reminds us of the solidarity that is at the basis of Europe’s existence.
SwedishAnnars kommer resultatet av den orange revolutionen också att gå förlorat med allvarliga konsekvenser för Europa.
Otherwise, what came out of the Orange Revolution will also fail, and that would have serious repercussions for Europe.
SwedishVi godtar förslaget om den orange lådan för färdskrivare, som kommer att förstärkas genom LRTMS [London Road Traffic Management Scheme].
We accept the proposal of the orange box of recorders, which will be strengthened with the LRTMS.