"oskick" English translation

SV

"oskick" in English

SV oskick
volume_up
{plural}

Context sentences for "oskick" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI min förbundsstat, som jag kommer från, i Schleswig-Holstein, har vi utvecklat ett regelrätt oskick, vi har till och med en cykelombudsman!
In Schleswig-Holstein, the province of the Federal Republic of Germany from which I come, we have developed a veritable abomination; we even have a bicycle ombudsman.
SwedishJag anser att det är ett oskick att kommissionen - som vi i allt större utsträckning upplever det - blir jämställd med medlemsländerna i EU i internationella förhandlingssituationer.
I feel it is a bad habit that, as we are seeing more and more, the Commission is being put on an equal position with EU Member States in international negotiations.
SwedishVi borde intressera oss för få bort detta oskick. Dessutom vill jag fästa uppmärksamheten på att medlemsstaterna ju missar skatteintäkter när varor försnillas vid förtullningen.
We should be concerned to ensure that this evil is removed, and incidentally I would like to point out that the Member States also lose tax revenue if goods evade customs duties.
SwedishDetta oskick är ett uttryck för vetorätten, en sådan utpressningsmakt, som fortfarande existerar i dag, kan inte längre tolereras när det handlar om utnämningar av innehavare av viktiga poster.
This obvious abuse of the right of veto, this blackmail, which still exists today, should no longer be tolerated when it comes to appointing those holding important posts.