"oskyldig" English translation

SV

"oskyldig" in English

SV

oskyldig {adjective}

volume_up
Det visade sig senare att han var oskyldig och hade alibi vid dessa brott.
It later transpired that he was innocent and had an alibi for this crime.
Jag hävdar att statistiken varken är neutral eller politiskt oskyldig.
I believe that statistics are neither neutral nor politically innocent.
Denna senaste utdragna och olagliga husarrest av en oskyldig kvinna är oacceptabel.
This latest extended and illegal house arrest of an innocent woman is unacceptable.
Ingen är oskyldig i det här avseendet.
Nobody is blameless in this respect.
På grund av denna bestämmelse återfinns namnen på fullständigt oskyldiga medborgare i SIS-datorerna.
This provision means that the names of quite blameless citizens are to be found in the SIS computers.
De hederliga och oskyldiga europeiska bönderna kommer inte längre att tro på oss om vi röstar för denna ändringsbudget.
We will lose all credibility with the honest and blameless European farmers if we vote for this supplementary budget.
oskyldig (also: jämn, slät, fullständig, ren)
oskyldig (also: frisk, öppen, tydlig, full)
Mark Forrester är oskyldig och vi kommer att fortsätta kampen för att bevisa att han är oskyldig och rentvå hans namn.
Mark Forrester is innocent and we will carry on that fight to prove that he is innocent and to clear his name.
Bara på så sätt skulle arbetsgivaren kunna värja sig mot sina anställdas anklagelser och " bevisa sig oskyldig ".
This would be the only way for an employer to protect himself against accusations by his employees and to 'clear himself '.
Bara på så sätt skulle arbetsgivaren kunna värja sig mot sina anställdas anklagelser och "bevisa sig oskyldig" .
This would be the only way for an employer to protect himself against accusations by his employees and to 'clear himself' .
oskyldig

Context sentences for "oskyldig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHans familj, som tillhör min valkrets, är övertygad om att han är oskyldig.
His family, who are my constituents, are convinced of his innocence.
SwedishPå det sättet förbigår vi ju hela principen att man är oskyldig tills motsatsen har bevisats!
In that way, the whole principle of presumption of innocence goes straight out the window!
SwedishSpela inte oskyldig, ni vet mycket väl vad som hände.
Do not pretend that you know nothing, you know perfectly well what happened.
SwedishTyvärr är kommissionen inte oskyldig till det hela.
Unfortunately the Commission has to take some of the blame for this situation.
SwedishVi vet alla att han är oskyldig tack vare de bevis som vi har sett.
Furthermore, Paco Larrañaga was sent to that prison without any fair, credible or acceptable trial.
SwedishI det här aktuella fallet gäller det en person som hävdar att han är oskyldig och som begär att få bli DNA-testad.
Here we have a person declaring his innocence and asking to undergo DNA testing.
SwedishOm så bara en enda oskyldig person avrättas, så räcker det för att frånta dödsstraffet allt existensberättigande.
What harm is being done to these people, and how unjustly they are being treated!
Swedishatt utgå från att en person är oskyldig? att hellre fria än fälla en person?
Presumption of innocence? Benefit of the doubt?
SwedishÄven om Saiwa skulle förklaras oskyldig skulle hon ständigt riskera hämndaktioner från makens släktingar.
Even if Saiwa is acquitted, she will still be at the mercy of her husband’s family’s vendetta.
SwedishÄndå händer det inte så sällan att det i efterhand visar sig att den avrättade var oskyldig.
Even so, discovering that the executed person was not guilty after the event is not such a rare occurrence.
SwedishNär det gäller konventet, herr Verhofstadt, så vet ni att tvisten om namnet inte är helt oskyldig.
As regards the Convention, Mr Verhofstadt, as you know, the dispute over the name is not meaningless.
SwedishI det avseendet är kollega Blak fullkomligt oskyldig.
No blame whatsoever can be attached to Mr Blak for this situation.
SwedishI annat fall finns det risk för att vår politik bryter mot principen om presumtion om att någon är oskyldig.
Otherwise, our policies run the risk of violating the principle of the presumption of innocence.
SwedishDomare Baltasar Garzón erkänner nu att hon är oskyldig.
Judge Baltasar Garzón now recognises that she is not guilty.
SwedishSist men inte minst föraktar den antagandet att en person är oskyldig tills motsatsen har bevisats och rätten att försvara sig.
Finally, it scorns the presumption of innocence and the right to defend oneself.
SwedishDenne har hela tiden hävdat att han är oskyldig.
There are doubts as to whether the trial was properly conducted.
SwedishMan utgår alltid från antagandet att en anklagad är oskyldig tills motsatsen bevisats och alla har rätt till ett försvar.
There is always the presumption of innocence and the right to a defence.
SwedishTenzin Deleg har alltid hävdat att han är oskyldig.
However, Tenzin Delek has always maintained his innocence.
SwedishDomare Baltasar Garzón erkänner nu att hon är oskyldig.
She had been kept incommunicado from February 2002.
SwedishNär det gäller Förenade kungariket: Är det värt att vi förlorar principen om att någon är oskyldig tills motsatsen är bevisad?
In the case of the United Kingdom, is it worth us losing the presumption of innocence before guilt?