"ost" English translation


Did you mean: öst-, öst
SV

"ost" in English

volume_up
ost {comm. gen.}
EN
EN

SV ost
volume_up
{common gender}

ost
volume_up
cheese {noun}
Snart märker du att kunder som klickar på "mogen ost" köper mycket ost.
Soon, you start to see that customers who click on "Smelly cheese" buy a lot of cheese.
Det är en hel vetenskap att räkna ut fettprocentsatser i mjölk och ost.
It is a real science calculating the fat percentages in milk and cheese.
Det kan inte tillämpas på smör, ost eller äppeljuice eller ens på alkohol.
It will not apply to butter or cheese or apple juice, or even alcohol.

Synonyms (Swedish) for "ost":

ost
Swedish

Context sentences for "ost" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet finns inte tid att anklaga varandra, gräla eller ge betalt för gammal ost.
This is not the time for recrimination, confrontation or settling old scores.
SwedishOch det beror ofta på att de har kunskapsluckor - likt en schweizisk ost - där luckorna fortsatt urholka deras grundförståelse.
So our model is learn math the way you'd learn anything, like the way you would learn a bicycle.
SwedishUnionen får inte vara en fästning, men inte heller en ost full med hål för den kriminella invandringsverksamheten.
The EU cannot become a fortress, but neither can it start to resemble a labyrinth of criminal immigration networks.
SwedishVi är kända för ost av utomordentligt hög kvalitet i Europa, så varför utnyttjar vi inte det och ser till att få vår andel?
We have an extraordinary brand in Europe on high-quality cheeses, so why do we not use it and take our share?
SwedishTill sist skulle jag vilja bekräfta behovet av stöd, via en rad åtgärder, till produktion av traditionell ost från dessa djurs mjölk.
Finally, I want to reaffirm the need to support, through a range of measures, the production of traditional cheeses from the milk of these animals.
SwedishPå den koreanska konsumentmarknaden vill man å sin sida ha tillgång till typiskt europeiska jordbruksprodukter, t.ex. vin, sprit, kött och ost, som alla skyddas av ursprungsbeteckningar.
The Korean consumer market, in turn, wants access to speciality European agricultural products, such as wines, spirits, meats, cheeses, all protected by geographical indicators.
SwedishSmith frågade hur Förenta staterna kan diskriminera produkter som inte alls har något att göra med bananer, till exempel kaschmir, italiensk pecorino-ost och andra produkter i andra länder.
Mr Smith asked how can the United States discriminate against products completely unrelated to bananas such as cashmere, and in the case of Italy pecorino, and other products of other countries?