"ovan" English translation


Did you mean: ovän
SV

"ovan" in English

EN

SV ovan
volume_up
{adjective}

ovan (also: annan, färsk, ny, nya)
volume_up
new {adj.}
Därmed borde kommissionen dra tillbaka sitt förslag och lägga fram ett nytt lagstiftningsförslag som beaktar punkterna ovan.
The Commission should therefore withdraw its draft and present a new legislative proposal that pays attention to the above points.
Därför kräver vi en grönbok för att lära känna, som jag sagt ovan, kommissionens nya åtgärder för att uppfylla denna nya hälsopolitik i unionen.
We therefore call for a Green Paper, to inform us of the Commission's new actions to fulfil the Union's new health policy, as I mentioned earlier.
Med hänsyn till de pågående förhandlingarna om ett nytt avtal med Ryssland och den utveckling som beskrivs ovan vill jag be rådet besvara följande frågor:
In the framework of the current negotiations on a new agreement with Russia and considering the developments highlighted above:
ovan (also: oerfaren)
ovan (also: oanvänd, outnyttjad)
volume_up
unused {adj.}
Jag kommer försöka att inte att ta alla de 15 minuterna i anspråk, eftersom det helt enkelt är ovant för mig att få tala 15 minuter i plenum.
I shall attempt to present my report in less than the allotted 15 minutes, since I am simply unused to speaking for a quarter of an hour in the House.

Synonyms (Swedish) for "ovan":

ovan

Context sentences for "ovan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEG: s godkännande av ECE-överenskommelsen kom då som en skänk från ovan för er.
The EC's accession to the ECE Agreement would be like manna from heaven for you!
SwedishDet duger inte att upprätta långsiktiga planer och ålägga dessa från ovan.
It is not sufficient to make long-term plans which are handed down from on high.
SwedishAllt som sagts ovan har dessutom flera av er lagt fram på ett utmärkt sätt.
We can therefore endorse Amendments 13-75, but unfortunately not Amendments 1-12.
SwedishDessa uppgifter lämnas i mycket få länder på det sätt som jag har angivit ovan.
Very few countries have statistics in the form which I have referred to.
SwedishAlla de skäl som nämns ovan gör att jag röstar för detta utkast till avtal.
For all of the aforementioned reasons, I am voting for this draft agreement.
SwedishAv ovan anförda skäl har vi röstat emot betänkandet vid dagens votering.
For the aforesaid reasons, we have voted against the report in today’s vote.
SwedishVidare bör abortingrepp vara säkra i de länder dessa av ovan angivna skäl är lagliga.
Furthermore, in countries where abortion is legal for given indications, it should be safe.
SwedishVad har kommissionen hittills gjort för att följa parlamentets rekommendationer enligt ovan?
What has the Commission done so far to implement these recommendations by Parliament?
SwedishDe danska socialdemokraterna har i dag röstat för ovan nämnda betänkande.
The Danish Social Democrats today voted for the abovementioned report.
SwedishVi kan av ovan nämnda grunder inte rösta ja till Ghilardottis betänkande.
For these reasons we cannot vote in favour of the Ghilardotti report.
SwedishDe krav som ställs överensstämmer inte med verkligheten, vilket framgår av exemplen ovan.
As these examples show, the claims which have been made simply do not live up to reality.
SwedishJag är säker på att ovan nämnda 15 procent av EU-medborgarna också förväntar sig detta.
I am sure that these 15% of European Union citizens expect the same.
SwedishDetta tycker jag är det mest slående exemplet på den ovan nämnde schizofrenin.
This seems to me to be a more typical example of schizophrenia.
SwedishKollegan Iversen har utarbetat sitt eget förtjänstfulla betänkande om ovan nämnda förordning.
My colleague, Mr Iversen, has produced an excellent report on the latter.
SwedishAll den byråkrati som nämnts ovan tär på den egentliga forskningen.
All bureaucracy of this sort is depriving actual research of resources.
SwedishKommissionens meddelande är värdefullt, men är otillräckligt med avseende på ovan nämnda punkter.
The Commission's communication is helpful, but does not go far enough on these points.
SwedishPå vilket sätt kommer kommissionen att beakta det ovan beskrivna problemet i sin utrikespolitik?
How will the Commission take this problem into account in its external relations policy?
SwedishHur tänker kommissionen reagera på de omständigheter som beskrivs ovan?
Will the Commission take these events into account in its relations with the Chinese Government?
SwedishKuba är en otäck diktatur och ovan nämnda fakta är väl kända.
Cuba is a horrendous dictatorship, and the facts I have just mentioned are well known.
SwedishAv ovan nämnda skäl har Junilistan valt att rösta nej till betänkandet.
For those reasons, Junilistan chose to vote against the report.