"på" English translation

SV

"på" in English

EN
EN
SV

{adjective}

volume_up
(also: kvar, framåt, vidare, till)
Jag bor Irland, och jag representerar Dublin som ligger Irlands östkust.
I live in Ireland, I represent Dublin, which is on the east coast of Ireland.
Ni och kommissionen måste äntligen titta vad som finns marknaden.
You and the Commission really ought to go and look at what is available on the market.
Men detta är ett sällsynt exempel ett betänkande som är rätt väg - till Damaskus?
But this is a rare example of a report that is on the right road - to Damascus?

Synonyms (Swedish) for "på":

Context sentences for "på" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHar rådet slutligen för avsikt att agera ett enat, lyhört och enhetligt sätt?
Does the Council finally intend to act in a unified, perceptive and uniform way?
SwedishILO är vår globala aktör när det handlar om lagstiftning internationell nivå.
The ILO is our global player when it comes to regulation at international level.
SwedishInte heller 2006 står den budgetmässiga fantasin högt dagordningen i Bryssel.
In 2006, as always, budgetary imagination is not high on the agenda in Brussels.
SwedishNovo Belenguers betänkande vädjar ett bra sätt om en europeisk turistpolitik.
The Novo Belenguer report appeals for a European tourism policy, and rightly so.
SwedishVi kan också ge Wijsenbeek ett skriftligt svar utan att behöva lyssna frågan.
Mr Wijsenbeek could also be answered in writing without us hearing his question.
Swedish område efter område drivs därför kraven avreglering och liberalisering.
This has led to the deregulation and liberalisation of one sector after another.
SwedishJag tror att det till och med är av vikt för, längre sikt, EU: s legitimitet.
I think in fact that it is important in the long run for the Union's legitimacy.
SwedishMord politiska dissidenter och summariska avrättningar har ännu inte upphört.
The elimination of political dissidents and summary executions have not stopped.
SwedishMen det kan ändå utgöra en lösning tjänsteområdet lokal och regional nivå.
But it may offer a solution in the area of services at local and regional level.
SwedishDaphne I hade en budget 20 miljoner euro, men detta visade sig vara för lite.
DAPHNE I had a budget of EUR 20 million, but that turned out to be insufficient.
SwedishJag hoppas verkligen att kommissionen kommer att ta parlamentets krav allvar.
I very much hope that the Commission will take Parliament ’ s demands seriously.
SwedishMen det är en annan fråga jag skulle vilja ta upp och rikta er uppmärksamhet på.
However, I would like to draw your attention to and focus on a different matter.
SwedishEU grundas en inre marknad, men den inre marknaden har inte fullbordats ännu.
The EU is based on a single market but this single market is still not complete.
SwedishJag tänker doktorer och sköterskor från Malawi i Storbritannien till exempel.
I am thinking of doctors and nurses from Malawi who are in the UK, for example.
SwedishAldrig förr har företag haft bättre möjlighet att tjäna pengar att göra gott.
Companies have never before had a better opportunity to earn money by doing good.
SwedishDet minimiskydd som direktivet ger håller successivt att bli ett maximiskydd.
The minimum protection provided by the directive is gradually becoming a maximum.
SwedishVi röstar mot betänkandet om tillträde till marknaden för godstransporter väg.
in writing. - (EL) We are voting against the report on access to road transport.
SwedishBorde vi inte genomföra denna process genom insatser det kulturella området?
Should we not be implementing this process through work in the field of culture?
SwedishDärför anser jag verkligen att det ankommer våra institutioner att samarbeta.
To that end, I do believe it is incumbent on our institutions to work together.
SwedishNi betonade båda två att det inte finns någon militär lösning denna konflikt.
You both stressed the fact that there is no military solution to this conflict.