"på havet" English translation

SV

"på havet" in English

EN

SV på havet
volume_up
{adverb}

på havet
volume_up
at sea {adv.}
Fast skadan för brand är ju inte så stor eftersom det är ute havet.
But fire damage would not be so great if it was out at sea.
Vi måste skydda vår miljö och i sista hand måste vi rädda liv havet.
We must protect our environment and, ultimately, we must save lives at sea.
För det tredje eftersom den äger rum från motorbåtar ute havet.
Thirdly, because it is done from motorboats on the sea.

Similar translations for "på havet" in English

adjective
English
adverb
English
preposition
havet noun
English
hav noun

Context sentences for "på havet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Swedish Planerar EU åtgärder för att få ett slut konflikten runt Egeiska havet?
 Is the EU planning to take measures to bring the conflict in the Aegean to an end?
SwedishECB måste fortsätta att hålla rätt kurs, precis som en supertanker öppna havet.
Like a tanker on the high seas, the ECB must stay on the correct course.
SwedishTill sist ytterligare en kommentar om de utomeuropeiska områdena andra sidan havet.
Finally, I would make a comment on the OCTs, the overseas countries and territories.
SwedishOm människor plockas upp havet kan de föras tillbaka till transitlandet.
If people are picked up on the high seas, they can be taken back to the country of transit.
SwedishMann har redan sagt det: Daimler Benz / Chrysler båda sidor av havet.
As Mrs Mann says, we shall have Daimler Benz and Chrysler on both sides of the Atlantic.
SwedishMann har redan sagt det: Daimler Benz/Chrysler båda sidor av havet.
As Mrs Mann says, we shall have Daimler Benz and Chrysler on both sides of the Atlantic.
SwedishI somras, fru talman, semestrade jag även Cypern, förutom vid havet i norr.
This summer, Madam President, as well as going to the seas in the north, I went on holiday to Cyprus.
SwedishOm människor plockas upp havet kan de föras tillbaka till transitlandet.
At the same time, it became clear that existing initiatives can be used as a basis for many things.
SwedishDetta kan exempelvis hända efter en storm andra sidan havet och mycket annat.
This can happen, for example, as a result of a storm on the other side of the ocean, and many other things.
Swedish(Skratt) Såhär ska man tolka det: Här sitter ett par vid havet, en lyxig strandtomt.
(Laughter) But here's what you're supposed to be thinking.
SwedishVi förväntar oss samma sak av våra grannar andra sidan havet.
The same example is expected from our neighbours across the ocean.
Swedish—Att i EU landa blåfenad tonfisk som fångats öppna havet av fartyg som för någon EU-medlemsstats flagg.
—landing of bluefin tuna caught by EU‑flagged vessels on the high seas;
SwedishSamtidigt som det finns en ökande efterfrågan nyttiga proteiner från havet, fortsätter fiskbestånden att minska.
At a time of growing demand for healthy marine protein, fish stocks continue to decline.
SwedishMen nu upptäcker vi att engelsmännen är solidariska med dem på andra sidan Atlanten, andra sidan Stilla havet.
Now we find that Britain' s solidarity extends across the Atlantic and across the Pacific Ocean.
SwedishInventering av våtmarker öarna i Egeiska havet: identitet, ekologiskt tillstånd och hot.
Paragamian, Wetland inventory in the Aegean Islands: identity, ecological status and threats.
SwedishTill vissa delar är det sätt på vilket våra partner andra sidan havet agerar verkligen oroväckande.
It is true that the behaviour of our partners on the other side of the Ocean sometimes gives us cause for concern.
SwedishDet krävs bara en storm andra sidan havet eller händelsen i Ukraina för att starta en kris eller ens panik.
It only takes a storm on the other side of the ocean or the Ukrainian event to start a crisis or even a panic.
SwedishMen fram till i dag har ingen visat att det inte är möjligt att nå en hållbar förvaltning av fisket öppna havet.
However, to date it has not yet been proven that sustainable management of ocean fisheries is anything but possible.
SwedishVi är alltså hänvisade till att fiska i främmande vatten, såväl öppna havet som i andra staters kustzoner.
We are therefore reliant on fishing in foreign waters, both in international waters and in the coastal zones of other states.
Swedish   – Jag var badsemester vid havet.
   I was on holiday, bathing at the seaside.