"på måfå" English translation

SV

"på måfå" in English

EN

SV på måfå
volume_up
{adverb}

på måfå
Webbplatser kan naturligtvis inte stängas ned måfå av politiska skäl.
Of course, websites cannot be closed at random for political reasons.
För det andra slår vi inte upp våra dörrar måfå.
Secondly, we are not throwing open the doors at random.
I will give you an example at random.
på måfå
Försiktighet eller försiktighetsprincipen innebär dock inte att vi ska delge information måfå och alldeles för snabbt.
However, precaution or the precautionary principle does not mean that we should communicate information randomly and far too quickly.
Vinlagstiftningen ska alltså, trots sin i grunden specialiserade karaktär, spridas ut måfå bland lamm, spannmål, getter, frukt och grönsaker.
Wine legislation, despite its fundamentally specialist nature, must, in other words, be randomly sprayed between lamb, cereals, goats, fruit and vegetables.
Du kan söka hur mycket du vill, men du hittar ingen gemensam tråd... för att jag har valt just dig måfå för den du är... men lite mer försiktigt för vad du är.
You can search all you want, but you'll never find a common thread... because I have chosen you quite randomly for who you are... but a little bit more carefully for what you are.

Similar translations for "på måfå" in English

adjective
English
adverb
English
preposition

Context sentences for "på måfå" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDatumet är helt måfå.
SwedishDet förgångnas lappverk, där man måfå valde ut enskilda aspekter, t.ex. den jämförande reklamen, är ett otillfredsställande tecken.
The patchwork mechanism adopted in the past, picking out individual aspects such as comparative advertising, is an unsatisfactory one.
SwedishTrots de lovvärda strävandena är emellertid denna brådska hos Europeiska unionen att ännu en gång måfå införliva nya stater oförklarlig.
However, despite the commendable endeavours, this haste by the European Union to once again haphazardly incorporate new Member States is inexplicable.
SwedishDen får inte heller missbrukas för att måfå plocka in människor till förhör, i stället för att användas för sitt verkliga syfte, nämligen överlämnande för lagföring och åtal.
Nor must it be abused for fishing expeditions for questioning, rather than the proper focus on return for charge and prosecution.
SwedishDet kommer bland annat att betyda fler informationskontor, som skall kunna ge användbara svar till medborgare som måfå strövar genom städerna jakt efter någon form av kontakt.
Among other things, that will mean more infopoints, which will be able to give useful answers to members of the public wandering haphazardly through cities in search of some way of making contact.