"på marknaden" English translation

SV

"på marknaden" in English

SV på marknaden
volume_up
{adjective}

på marknaden
Att avskaffa interventionsuppköpen marknaden för griskött kan inte accepteras.
Removing intervention purchases for the pork meat market is not acceptable.
Livsmedelsindustrins konkurrenskraft marknaden bör bibehållas.
The competitiveness of the food processing industry in the market should be preserved.
Olika alternativ till DCM-baserade färgborttagningsmedel finns redan marknaden.
Various alternatives to DCM-based strippers are already available on the market.

Similar translations for "på marknaden" in English

adjective
English
adverb
English
preposition
marknad noun

Context sentences for "på marknaden" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag tror att det är livsviktigt, främst för små bolag som ger sig ut marknaden.
We have also asked ourselves about social development and the rights of passengers.
SwedishOch vi måste ha tillförlitlig och aktuell information om utvecklingen marknaden.
And we must have reliable and up-to-date information on the evolution of the markets.
SwedishHarmoniserade villkor för utsläppande av byggprodukter marknaden (debatt)
Harmonised conditions for the marketing of construction products (debate)
SwedishBegränsning av utsläppande marknaden och användning av perfluoroktansulfonat (debatt)
Restrictions on the marketing and use of perfluorooctane sulfonates (debate)
SwedishMed andra ord behövde man ge ett gott miljöskäl för överträdelser den inre marknaden.
I share this criticism and I will return to this in more detail in a moment.
SwedishMarknaden håller att liberaliseras på europeisk nivå såväl som på nationell nivå.
The current VAT exemption makes the required investment more expensive.
SwedishDe rekommenderade därmed att produkten var lämplig att släppas ut marknaden.
As such, they recommended that the product was suitable for release.
SwedishFöljaktligen måste egenproducenterna, de som producerar kraftvärme, konkurrera marknaden.
So the auto-producers, who use cogeneration, will have to compete in the markets.
SwedishDet finns en stor lucka när det gäller kvaliteten på de bränslen som säljs marknaden.
This is a significant vacuum in relation to the quality of marketed fuels.
SwedishHuvudproblemet är att kött släpps ut anonymt marknaden och att ingen kan spåra det.
The big problem is that meat is marketed anonymously and no one actually understands how.
Swedish den mättade marknaden är det enbart kostnadseffektivt producerade produkter som kan säljas.
In the saturated marketplace, only products produced economically can be sold.
SwedishDessa måste helt klart komma ut marknaden möjliga att identifiera som sådana.
These should be clearly recognisable as such when they are sold.
SwedishFör att göra detta måste vi naturligtvis kunna klara av att konkurrera den globala marknaden.
To do that, we do, of course, have to be capable of competing on global markets.
SwedishVi måste också se till att jordbruket ger avkastning marknaden.
We also must look at getting the returns for agriculture from the marketplace.
SwedishEU: s prestationer den globala marknaden är långt ifrån katastrofala.
Europe’ s performance in the global marketplace is far from disastrous.
SwedishDet är till exempel inte tillåtet att sluta tariffavtal marknaden inom Europeiska unionen.
Tariff agreements are not, for example, permitted within the European Union.
SwedishBegränsning av utsläppande marknaden och användning av perfluoroktansulfonat (omröstning)
Restrictions on the marketing and use of perfluorooctane sulfonates (vote)
SwedishDe kan rätta till detta i den andra omröstningen om utsläppande marknaden av bekämpningsmedel.
They could set things right in the second vote on the marketing of pesticides.
SwedishEU:s prestationer den globala marknaden är långt ifrån katastrofala.
Europe’s performance in the global marketplace is far from disastrous.
SwedishDetta kommer att garantera både en brist marknaden och ett jämlikt deltagande för företagen.
As you will understand, the Commission cannot make any material comment at this stage.