"påminna sig om" English translation

SV

"påminna sig om" in English

See the example sentences for the use of "påminna sig om" in context.

Similar translations for "påminna sig om" in English

påminna verb
sig pronoun
om conjunction
om preposition
öm adjective

Context sentences for "påminna sig om" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDe är svårt att påminna sig om en mer utmanande tid för jordbruket och de europeiska jordbrukarnas framtid.
It is difficult to recall a more challenging time for agriculture and the future of European farmers.
SwedishJag tror att man måste påminna sig om vad som hände med Erika, vid den franska kusten och andra katastrofer av dessa slag.
We just have to remember what happened with the Erika on the French coast and other disasters of this kind.
SwedishI alla svåra diskussioner var det nödvändigt att då och då påminna sig om att målsättningen för allt detta är Kyoto.
During all the difficult discussions, it was sometimes necessary to remind ourselves of what we are working towards, namely Kyoto.
SwedishDet har funnits för mycket anti-amerikanism i Europa under den senaste tiden, och Europa måste påminna sig om vad man är skyldig Amerika.
There has been too much anti-Americanism in Europe recently and Europe needs to remember what it owes to America.
SwedishHelt enkelt någonting dessa personer säger innan måltiden för att påminna sig om att sluta äta när de är 80 procent mätta.
It's simply a little saying these people say before their meal to remind them to stop eating when their stomach is [80] percent full.
SwedishJag tror att man här i dag bör påminna sig om att vi till flyktingarna säger att endast ett land i Europeiska unionen kommer att bedöma asylansökan.
We must remember that we are saying to refugees that only one country of the European Union is going to consider their application for asylum.
SwedishDe måste påminna sig om att Jugoslaviens sönderfall började med ifrågasättandet av det starka självstyre som Kosovo förfogade över inom den f.d. federationen.
It must bear in mind that the disintegration of Yugoslavia began with questions regarding the wide autonomy which Kosovo enjoyed within the former federation.
SwedishMan bör påminna sig om att inkomstskillnaden per capita mellan Europeiska unionen och Meda-länderna ligger på 1 till 10.
We must remember that the ratio between the per capita income of the European Union and the MEDA countries is 1 to 10, that is to say a very considerable gap.

Other dictionary words

Swedish
  • påminna sig om

Search for more words in the French-English dictionary.