"påminna varandra" English translation

SV

"påminna varandra" in English

See the example sentences for the use of "påminna varandra" in context.

Similar translations for "påminna varandra" in English

påminna verb
varandra pronoun
English
varandra

Context sentences for "påminna varandra" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi måste fortfarande påminna varandra om ”kvarnstenen” och ”havets djup”.
We still need to remind one another of the 'millstone' and the 'deepness of the sea'.
SwedishDet är allmänt känt, men vi måste ständigt påminna varandra om detta.
That is a truism, but it is one we must always bear in mind.
SwedishFör Koranen uppmanar, att alltid minnas och att påminna varandra, för sanningens kunskap finns i varje människa.
For the Koran always urges us to remember, to remind each other, because the knowledge of truth is within every human being.
SwedishEn dag som denna bör vi påminna varandra om att Ekonomiska och monetära unionen skall vara ett medborgarnas projekt.
On a day such as today, we must remind one another that Economic and Monetary Union is intended to be a citizens' project.
SwedishEn dag som denna bör vi påminna varandra om att Ekonomiska och monetära unionen skall vara ett medborgarnas projekt.
On a day such as today, we must remind one another that Economic and Monetary Union is intended to be a citizens ' project.

Other dictionary words

Swedish
  • påminna varandra

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Chinese-English dictionary.