"påminnelse" English translation

SV

"påminnelse" in English

volume_up
påminnelse {comm. gen.}

SV påminnelse
volume_up
{common gender}

påminnelse (also: påminner, erinran, kravbrev)
Som en påminnelse införs även ett nytt budgetförfarande genom Lissabonfördraget.
As a reminder: the new Treaty of Lisbon also introduces a new budgetary procedure.
Tjernobylkatastrofen är en påminnelse om kärnkraftens risker.
The Chernobyl disaster is a reminder of the risks of nuclear power.
Det är också en påminnelse om vad EU behöver göra och hur den skall göra det.
It is also a reminder of what the Union needs to do and how it needs to do it.
påminnelse

Context sentences for "påminnelse" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDen 11 september är helt enkelt en påminnelse om att även osäkerheten har globaliserats.
11 September reminded us that the breakdown of security is also a global phenomenon.
SwedishDetta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
SwedishDenna påminnelse gäller artikel 117, som beviljar alla unionens språk likabehandling.
This point of order relates to Rule 117, which provides for the equal treatment of the Union's languages.
SwedishSiffrorna är också en påminnelse om att talet om framtida strider om vattnet faktiskt måste tas på allvar.
More than 40 %, meanwhile, are without proper water and sewage services.
SwedishEn annan påminnelse var de ödesdigra attackerna i Turkiet, där EU-medborgare omkom.
We have also been reminded of this by the fatal attacks in Turkey, in which European citizens have lost their lives.
SwedishDet var en verklig europeisk tragedi och ännu en gång en tragedi som vi behövde som en allvarlig påminnelse.
It was a true European tragedy and once again, a tragedy that we needed like a hole in the head.
SwedishFördelen med detta betänkande är att det är en påminnelse om de mycket viktiga frågor som har samband med livslångt lärande.
This report has the merit of reminding us of the essential issues in lifelong learning.
SwedishJag ger ordet till Maaten för en påminnelse om arbetsordningen.
Mr Maaten has the floor for a point of order.
SwedishEn påminnelse. EU är världens överlägset största importör av jordbruksprodukter från fattiga länder.
Let me remind you that the EU is by far the world's largest importer of agricultural products from poor countries.
SwedishJag är tacksam för er påminnelse.
Thank you for reminding me of this issue, Mr Falconer.
SwedishSacharovpristagaren Aung San Suu Kyis beundransvärda kamp är en ständig påminnelse om detta.
The admirable struggle of Mrs Aung San Suu Kyi, the European Parliament's Sakharov Prize laureate, reminds us of that every day.
SwedishNär det sker noterar vi bara händelsen, men varje gång en sådan incident upprepas blir det en påminnelse.
When it happens, we merely take note of the event, but each time such an incident is repeated our memories flood back.
SwedishEn påminnelse om arbetsordningen.
As a point of order, Madam President, Rule 117 stipulates that either one language or the other must be used.
SwedishEn andra påminnelse för tre obetalda böter.
A second notice for three outstanding tickets.
SwedishDessutom innehåller betänkandet en tydlig påminnelse om att tusentals arter som inte ens har identifierats kommer att försvinna.
Furthermore, it clearly shows that thousands of species that have not even been identified will disappear.
SwedishFör det tredje är överprövningsorganets senaste beslut om socker en påminnelse för oss om att det inte finns någon ärlighet i förhandlingar.
We must work hard on those aspects in order to reinforce the countries’ export and trading capacity.
SwedishSammanfattningsvis är framtiden för den verkligt fria handeln en påminnelse om att vi har mycket att göra innan vi kan luta oss tillbaka.
In conclusion, the future of truly free trade reminds us that we have a lot to do before we can sit back.
SwedishOch det är bara en påminnelse om att det i rådata finns hundratals förvillande variabler som kan komma i vägen.
And that just reminds you that when you deal with raw data, there are hundreds of confounding variables that may be getting in the way.
SwedishSom påminnelse: hemma känner ni till parlamentets utredningsutskott Van Traa om hur polisen och rättsväsendet sköter sig.
You are familiar with our parliamentary committee of inquiry in the Netherlands into the conduct of the police and judiciary.
SwedishFattigdom och brottslighet är en påminnelse om att många i Ryssland, framför allt de äldre, ofta är ekonomiskt svaga.
Poverty and crime are still continuous reminders of an often weak economic situation for many in Russia, particularly the elderly.