"påminnelsen" English translation

SV

"påminnelsen" in English

See the example sentences for the use of "påminnelsen" in context.

Context sentences for "påminnelsen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishUnder Så skriver du den text som ska infogas om det är den tredje påminnelsen.
Under Then, enter the text you want to display for the final reminder.
SwedishTack för påminnelsen.
rapporteur (BG). - Thank you, Madam President, and thank you for that reminder.
Swedish   – Tack för påminnelsen om att ni har skrivit till mig.
   Thank you for reminding me that you have written to me.
Swedish– Tack för påminnelsen om att ni har skrivit till mig.
Thank you for reminding me that you have written to me.
SwedishEtt bra exempel är ett påminnelsebrev, som vid tredje påminnelsen innehåller andra formuleringar än vid den första.
A reminder letter is a good example, because the text in the third letter would be formulated differently than the first.
SwedishTack för påminnelsen.
SwedishSlutligen skall jag avsluta med påminnelsen att Europarådet finns till för att bland annat bevara kulturell och massmedial mångfald.
Finally, I close with the reminder that the Council of Europe exists, among other things, to preserve cultural pluralism and media diversity.
SwedishDet var inte möjligt utan ett moraliskt återuppvaknande, utan den andliga dimension som den polska påven blev förkroppsligandet av, påminnelsen om och inspirationen för.
It was not possible without a moral revival, without the spiritual dimension of which a Polish pope became the embodiment, reminder and inspiration.
SwedishJag välkomnar påminnelsen vår föredragande gör om vikten av att bekämpa den numerära fördelningen och att erbjuda så stor tillgång som möjligt till Internet.
I welcome the fact that the rapporteur reminds us about the importance of closing the digital divide, and of providing the widest possible access to the Internet.
SwedishDen beväpnade attacken som genomfördes i tisdags den här veckan mot parlamentet i Groznyj var den senaste påminnelsen om att situationen fortfarande är osäker och farlig.
The armed attack that took place on Tuesday of this week on the Parliament in Grozny was the latest reminder that the situation remains volatile and dangerous.
SwedishAngreppet mot människorättsaktivisten Lev Ponomarev i går kväll är till exempel den senaste påminnelsen om hur svår situationen är för människorättsförsvarare i Ryssland.
For instance, the attack on human rights activist Lev Ponomarev last night is the latest reminder of how difficult the situation for human rights defenders is in Russia.
SwedishEn annan mycket viktig punkt är påminnelsen om vårt krav på en icke-restriktiv tolkning av Genèvekonventionen, särskilt genom att beakta förföljelser som bedrivs av tredje part.
Another important point is our request for a broad interpretation of the Geneva Convention, particularly as regards taking account of persecution by third parties.
SwedishVidare skyddar absolut inte den obestämda påminnelsen om en "garanti vad gäller tillväxt och sysselsättning" arbetstagarna mot förutsebara uppsägningar vid framtida företagskoncentrationer.
Moreover, the vague reference to the 'guarantee of growth and employment' will certainly not protect workers against the likelihood of redundancies as a result of future mergers.
SwedishVidare skyddar absolut inte den obestämda påminnelsen om en " garanti vad gäller tillväxt och sysselsättning " arbetstagarna mot förutsebara uppsägningar vid framtida företagskoncentrationer.
Moreover, the vague reference to the 'guarantee of growth and employment ' will certainly not protect workers against the likelihood of redundancies as a result of future mergers.

Other dictionary words

Swedish
  • påminnelsen

Translations into more languages in the bab.la English-Korean dictionary.