"påminner mig om" English translation

SV

"påminner mig om" in English

See the example sentences for the use of "påminner mig om" in context.

Similar translations for "påminner mig om" in English

påminner noun
English
påminna verb
mig pronoun
English
om conjunction
om preposition
öm adjective

Context sentences for "påminner mig om" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet som hände i Bryssel i måndags påminner mig om Münchenkonferensen 1938.
What happened on Monday in Brussels reminds me of the Munich Conference in 1938.
SwedishDetta påminner mig om Stalineran, när personer retuscherades bort från fotografier.
This reminds me of the Stalinist days, where people were airbrushed out of photographs.
SwedishTvärtom känner jag nästan sympati för er eftersom ni påminner mig om min ungdom ...
On the contrary, I almost feel sympathy towards you because you remind me of my youth ...
SwedishDen påminner mig om debatten i utskottet när förslaget förbereddes.
It reminds me of the debate in the Commission when the proposal was drafted.
SwedishDebatten påminner mig om Bertolt Brechts rader:
   Mr President, listening to this debate I am reminded of Bertolt Brecht’s lines:
SwedishDenna process påminner mig om att baka bröd: det krävs bra råvaror och hårt arbete.
This process reminds me of the process of making bread: you need good ingredients, you need hard work.
SwedishDet påminner mig om skjutandet av sparvar i Kina under den så kallade kulturrevolutionen.
It reminds me of the shooting of sparrows in China during what was known as the 'Cultural Revolution'.
SwedishDetta påminner mig om min tid i underhuset.
Madam President, this reminds me of my days in the House of Commons.
SwedishDetta påminner mig om kvällarna i Amsterdam 1997, detta påminner mig om kvällarna i Nice 2000.
This reminds me of the nights in Amsterdam in 1997; this reminds me of the nights in Nice in 2000.
SwedishDet påminner mig om vad som ibland försiggår omkring tomma ytor.”
It reminds me of what goes on around an empty space sometimes."
SwedishDet var dock mycket intressant för mig eftersom det påminner mig om min tidigare period som jurist.
However, it was very interesting for me because it reminds me of my previous life as a lawyer.
SwedishDet är alltid ni på vänsterkanten som påminner mig om sådana saker.
It is always you on the left who remind me of such things.
SwedishDet påminner mig om ett citat: ”Ge mig ett sjuårigt barn och det kommer att vara mitt för resten av livet.”
I am reminded of a quotation: ‘Give me a child at the age of seven, and he is mine for life’.
SwedishDet påminner mig om ett citat: ” Ge mig ett sjuårigt barn och det kommer att vara mitt för resten av livet. ”
I am reminded of a quotation: ‘ Give me a child at the age of seven, and he is mine for life’.
SwedishDet påminner mig om när kineserna skulle skriva under förklaringen om medlemskap i WTO i Förenta staterna.
I am reminded of when the Chinese went to sign the declaration to join the WTO in the United States.
SwedishDen påminner mig om förberedelserna för kriget mot Irak.
It reminds me of the preparation of the war against Iraq.
SwedishNär han gick bort så tog jag bordet med mig och ställde det i mitt kontor och det påminner mig om honom.
And when he passed on, I took this table with me and brought it to my office, and it reminds me of him.
SwedishOch det påminner mig om att jag ska luncha med honom.
Oh, God, which reminds me, I gotta meet him for lunch.
SwedishSituationen i arabländerna påminner mig om störtandet av kommunistregimerna i Central- och Östeuropa.
The situation in the Arab countries reminds me of the fall of the Communist regimes in Central and Eastern Europe.
SwedishDetta påminner mig om en fras på latin, quis custodiet custodes: Vem vaktar vakterna?
Mr President, this reminds me of a phrase in Latin that goes quis custodiet custodes, who will guard the guards?

Other dictionary words

Swedish
  • påminner mig om

Even more translations in the English-Thai dictionary by bab.la.