"påminner oss" English translation

SV

"påminner oss" in English

See the example sentences for the use of "påminner oss" in context.

Similar translations for "påminner oss" in English

påminner noun
English
påminna verb
oss pronoun

Context sentences for "påminner oss" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet skadar inte att vi påminner oss själva hur viktiga dessa fiskeridebatter är.
It does no harm to remind ourselves how important these fisheries debates are.
SwedishDenna katastrof påminner oss om vårt ansvar som politiker.
Madam President, this drama reminds us of our responsibility as politicians.
SwedishMen klokt nog påminner oss Langen om de enorma möjligheterna för den europeiska industrin.
But Mr Langen wisely reminds us of the enormous potential for European industry.
SwedishKonstitutionen blir en historisk vändpunkt, något som påminner oss om Romfördraget 1957.
The Constitution will be an historic development recalling the 1957 Treaty of Rome.
SwedishDetta påminner oss om att undervisning av våra barn är den bästa investeringen av alla.
It wisely reminds us that teaching children is the best investment of all.
SwedishJean-Serge Nérins död påminner oss om vårt ansvar att samarbeta i kampen mot terrorismen.
Mr Nérin's death reminds us of our duty to cooperate in the fight against terrorism.
SwedishDetta påminner oss dock även om att EU fortfarande är långt ifrån målet.
However, it also reminds us that the EU is still a long way from this goal.
SwedishDetta påminner oss om andra sorgliga tillfällen med urval av människor i Europa.
This reminds us of other sad moments in human selection in Europe.
SwedishErt anförande påminner oss om ett viktigt faktum: Alla befinner vi oss i någons periferi.
Your speech reminds us of an important fact: we are always on the periphery of someone.
SwedishDenna hungersnöd påminner oss också om att vi måste föra en verklig politik för utvecklingsbistånd.
This famine also reminds us that we must conduct a real development aid policy.
SwedishDet är dags att vi påminner oss själva om att vi här befinner oss i ett medbeslutandeförfarande.
It is time we reminded ourselves that we are in a codecision procedure here.
SwedishDetta påminner oss om andra sorgliga tillfällen med urval av människor i Europa.
This is because of the major problem of genetic inheritance.
SwedishDe påminner oss om varje människolivs värde, och även om att vi inte kan styra naturen.
They remind us of the value of any human life, and also the fact that we cannot control nature.
SwedishHändelsens symbolik påminner oss om två grundläggande idéer som bör uppmärksammas.
The symbolism of the occasion reminds us of two fundamental ideas that must be kept at the forefront.
SwedishFör oss italienare påminner detta om den beryktade italienska statliga banken Cassa del Mezzogiorno.
To us Italians, that is reminiscent of the notorious Italian Cassa del Mezzogiorno.
SwedishHan är den som påminner oss om att vi alla är del av en större helhet.
He's the one who reminds us that we're all part of a greater whole.
SwedishDen nedslående bananaffären påminner oss om att det är lätt att bli överdriven i sin liberalism.
The sad banana affair reminds us that it is easy to slip on the excesses of liberalism.
SwedishDen påminner oss om att det globala klimatet alltid har förändrats och alltid kommer att förändras.
It reminds us that the global climate has always changed and always will.
SwedishWijsenbeek påminner oss om att den upphandlande myndigheten själv i vissa fall kan ha problem.
Mr Wijsenbeek reminds us that, at times, the contracting authorities have the same difficulties.
SwedishDessa förslag påminner oss emellertid och helt korrekt om vikten av förebyggande åtgärder.
These proposals do, nevertheless and very rightly, remind us of the importance of preventative action.

Other dictionary words

Swedish
  • påminner oss

Moreover, bab.la provides the English-Indonesian dictionary for more translations.