"pånyttfödelse" English translation

SV

"pånyttfödelse" in English

SV

pånyttfödelse {common gender}

volume_up
pånyttfödelse (also: återfödelse)
Alldeles intill oss har vi en del av världen som måste utnyttja detta ögonblick av pånyttfödelse för att fortsätta på vägen mot fred och sociala framsteg.
Next to us here is a part of the world that must take advantage of this moment of rebirth to go further down the path towards peace and social progress.
Det är en död med en pånyttfödelse, ty ur detta fördrag har andra fördrag uppstått och på dess anda vilar när allt kommer omkring Europeiska unionen.
It is a death and a rebirth together, for other treaties arose from this one, and at the end of the day, the European Union is based on what it had in mind.
Denna karismatiska person var inte bara en utmärkt och heroisk befälhavare utan framför allt även en autentisk statsman som starkt bidrog till den polska statens pånyttfödelse.
This charismatic figure was not only an excellent and heroic commanding officer, but also, above all, an authentic statesman who made a major contribution to the rebirth of the Polish state.
pånyttfödelse (also: nydaning)
. - (RO) Nuförtiden lever Europa i en ny värld med globalisering, ökad rörlighet och invandring, samt med regional pånyttfödelse och en stärkt roll för gränsregioner.
Nowadays Europe is living in a new world of globalisation, increased mobility and migration, as well as of regional regeneration and with a reinforced role for cross-border regions.
pånyttfödelse
Det är det bästa sättet för att kämpa för demokratins pånyttfödelse i Irak.
That is the best way of fighting for the renaissance of democracy in Iraq.
Om vi vill ha ljuset tänt behöver vi en pånyttfödelse för kärnenergin och det snabbt.
If we want to keep the lights on, we need a nuclear renaissance, and it we need it fast.

Synonyms (Swedish) for "pånyttfödelse":

pånyttfödelse
Swedish

Context sentences for "pånyttfödelse" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är det bästa sättet för att kämpa för demokratins pånyttfödelse i Irak.
That is the best way of fighting for the renaissance of democracy in Iraq.
SwedishOm vi vill ha ljuset tänt behöver vi en pånyttfödelse för kärnenergin och det snabbt.
If we want to keep the lights on, we need a nuclear renaissance, and it we need it fast.
SwedishVi kan lyckönska oss själva till en formlig ekonomisk pånyttfödelse, vilket framgår av BNP-tillväxten.
We can congratulate ourselves on a real economic revival, as demonstrated by the growth of GDP.
SwedishDen sociala modellen i detta direktiv påminner om djungelns lag: egenhantering är en pånyttfödelse av slaveriet.
This directive’s social model is as good as the law of the jungle; self-handling is slavery reborn.
SwedishDen sociala modellen i detta direktiv påminner om djungelns lag: egenhantering är en pånyttfödelse av slaveriet.
This directive’ s social model is as good as the law of the jungle; self-handling is slavery reborn.
SwedishDet är en död med en pånyttfödelse, ty ur detta fördrag har andra fördrag uppstått och på dess anda vilar när allt kommer omkring Europeiska unionen.
It is a death and a rebirth together, for other treaties arose from this one, and at the end of the day, the European Union is based on what it had in mind.
SwedishAlldeles intill oss har vi en del av världen som måste utnyttja detta ögonblick av pånyttfödelse för att fortsätta på vägen mot fred och sociala framsteg.
Next to us here is a part of the world that must take advantage of this moment of rebirth to go further down the path towards peace and social progress.
Swedish. - (RO) Nuförtiden lever Europa i en ny värld med globalisering, ökad rörlighet och invandring, samt med regional pånyttfödelse och en stärkt roll för gränsregioner.
Nowadays Europe is living in a new world of globalisation, increased mobility and migration, as well as of regional regeneration and with a reinforced role for cross-border regions.
SwedishDenna karismatiska person var inte bara en utmärkt och heroisk befälhavare utan framför allt även en autentisk statsman som starkt bidrog till den polska statens pånyttfödelse.
This charismatic figure was not only an excellent and heroic commanding officer, but also, above all, an authentic statesman who made a major contribution to the rebirth of the Polish state.
SwedishDetta är en utmaning för oss nu, mina damer och herrar, vid en tidpunkt då hela regionen upplever en pånyttfödelse och öppnas för de krav och standarder som sammanhänger med moderna tider.
Ladies and gentlemen, this is a challenge we face now, at a time when the entire wider region is experiencing a revival and opening up to the requirements and standards of modern times.