"påse" English translation

SV

"påse" in English

volume_up
påse {comm. gen.}
EN

SV påse
volume_up
{common gender}

påse (also: väska, grej, styrka, säck)
volume_up
bag {noun}
Den 4 mars 2002 införde vår miljöminister en skatt på plastpåsar i Irland, 15 cent per påse.
On 4 March 2002, our environment minister introduced a plastic bag tax in Ireland, 15% per bag.
Den 4 mars 2002 införde vår miljöminister en skatt på plastpåsar i Irland, 15 cent per påse.
On 4 March 2002, our environment minister introduced a plastic bag tax in Ireland, 15 % per bag.
Han går till hans låda och tar fram en påse med dessa små gummisnoddar.
He goes to his box and he pulls out a bag of these little rubber bands.
volume_up
sack {noun} [Amer.]

Synonyms (Swedish) for "påse":

påse

Context sentences for "påse" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI ändringsförslag 15 står det flytande kaffe och te i påse, medan det i den franska står flytande kaffe och drycker baserade på te i påse.
Amendment 15 refers to liquid coffee and tea in tins, while the French refers to liquid coffee and drinks based on tea in tins.
SwedishTvå bröder fick en påse med godsaker från sina föräldrar. ”Vi delar rättvist på dem”, sa den äldre brodern, varpå den yngre brodern svarade, ”jag skulle hellre vilja dela dem lika”.
'Let us share them out fairly,' said the older brother, to which the younger one replied, 'I would rather we shared them equally.'
SwedishEtt förlikningsförfarande är ingen enkel match, och jag vet av egen erfarenhet att man aldrig lämnar ett sådant förfarande med en påse full med godis.
I am convinced that competition between ports demands the continuation of a purpose-built framework and of certain rules, not least for the sake of the workers and of our environment.
SwedishRevisionsrätten föreslår att EU framöver ger organisationer som FN och OSSE och den höge representantens kontor en påse pengar, som de själva kan administrera.
The Court of Auditors proposes that, in future, the EU should give organisations such as the UN, the OSCE and the High Representative's Office a sum of money which they can administer themselves.
SwedishÄven vid produktion av potatis i påse används sulfiter i onödan, eftersom oskadliga ämnen som citronsyra och antioxidanter kan användas med lika bra resultat, vilket t.ex. sker i Danmark.
Nor are sulphates necessary when it comes to making canned potatoes, as non-toxic agents such as citric acid and anti-oxidants can be used just as easily, as is the case in Denmark, for example.