"påskrift" English translation

SV

"påskrift" in English

volume_up
påskrift {comm. gen.}

SV påskrift
volume_up
{common gender}

Synonyms (Swedish) for "påskrift":

påskrift

Context sentences for "påskrift" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishUnder fliken Etiketter väljer du etiketternas påskrift i området Påskrift.
On the Labels tab, under Inscription, you can choose what you want written on the labels.
SwedishProgrammet infogar automatiskt adressuppgifterna i fältet Påskrift.
The program inserts the address information automatically in the Inscription field.
SwedishUnder Påskrift visas databasfältsnamnet mellan vinkelparenteser vid markörens position.
The name of the database field appears between brackets in Label text.
SwedishOm Du vill påbörja en ny rad, trycker Du på Retur när markören står i fältet Påskrift.
To start a new row, press the Enter key in the Label text field.
SwedishOm Du klickar på pilknapparna till vänster om kombinationsfältet, infogas databasfältet i textfältet Påskrift.
Click the arrow button left of the list field to insert the selected field in the Label text field.
SwedishAktierna förses sedan med en påskrift om att de införts i aktieboken, som förs av bolaget självt.
The shares are then signed which indicates that they have been registered in the share register, which is kept by the company itself.