"påslagen" English translation


Did you mean: påslag
SV

"påslagen" in English

SV påslagen
volume_up
{adjective}

påslagen
Beklagligt nog förekom ingen översättning under hela Watts inlägg eftersom hans mikrofon inte var påslagen.
Regrettably, during the whole of Mr Watts' intervention there was no interpretation because his microphone was not switched on.
Beklagligt nog förekom ingen översättning under hela Watts inlägg eftersom hans mikrofon inte var påslagen.
Regrettably, during the whole of Mr Watts ' intervention there was no interpretation because his microphone was not switched on.

Context sentences for "påslagen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishOch då handlar det främst om spannmålens fukthalt och de månatliga påslagen.
I refer in particular to the moisture content of cereals and the monthly increments.
SwedishI Berlin beslutades det nämligen att systemet med de månatliga påslagen skall behållas.
You see, in Berlin it was decided to maintain the system of monthly increments.
SwedishÄndringsförslag 4 skulle föreskriva att de månatliga påslagen bibehålls oförändrade.
Amendment No 4 seeks to leave the monthly increments unchanged.
SwedishI brittisk press har det också påståtts att ni inte har er telefon påslagen efter kl. 20 på kvällen.
It is also claimed in the British press that you do not turn your phone on after 8 p.m. at night.
SwedishFörslagen om att lägga fast de institutionella priserna och de månatliga påslagen rör de redan nu nämnda produkterna.
The proposals on setting institutional prices and monthly increments cover the products already mentioned.
SwedishDet är där den är påslagen hela tiden.
SwedishKommissionens förslag till sänkning av de månatliga påslagen skulle orsaka ytterligare en substantiell försämring av inkomsterna inom jordbruket.
The Commission's proposal to reduce the monthly increments would mean another substantial deterioration in farm incomes.
SwedishKommissionens förslag till sänkning av de månatliga påslagen skulle orsaka ytterligare en substantiell försämring av inkomsterna inom jordbruket.
The Commission' s proposal to reduce the monthly increments would mean another substantial deterioration in farm incomes.
SwedishAgenda 2000 har lagt fast de flesta priserna, men vad gäller de månatliga påslagen för spannmål föreslår kommissionen en minskning med 7,5 procent.
Most prices were fixed under Agenda 2000, but the Commission is proposing to cut the monthly increments for cereals by 7.5%.
SwedishAgenda 2000 har lagt fast de flesta priserna, men vad gäller de månatliga påslagen för spannmål föreslår kommissionen en minskning med 7,5 procent.
Most prices were fixed under Agenda 2000, but the Commission is proposing to cut the monthly increments for cereals by 7.5 %.
SwedishKommissionens förslag innebär att påslagen på interventionspriserna för spannmål skall sänkas ytterligare i två etapper för att sedan läggas fast.
The Commission is proposing to further reduce the additional charges on the intervention prices for cereals in two stages and then to fix them.
SwedishMånga apparater har en liten röd lampa som ständigt lyser och visar att någon strömkrets kontinuerligt är påslagen och att den i någon mån drar ström.
Many machines have a small red lamp that glows constantly to show that the equipment is still on and that it is consuming energy to some extent.
SwedishMan har informerat mig om en viss bestörtning i kammaren med anledning av de kommentarer som herr Aznar tydligen gjorde om detta sammanträde med sotto voce men med mikrofonen påslagen.
He seems to have spoken in an undertone but with the microphone still on. Far be it from me to contradict Mr Aznar, if indeed this report is true, particularly at this late hour.
SwedishEn minskning av de månatliga påslagen för spannmål kan inte försvaras enligt vår grupps sätt att se det, och detta inte minst eftersom kommissionens förslag motarbetar Berlinbesluten om Agenda 2000.
In our group's view, the reduction in the monthly increments for cereals cannot be supported, not least because the Commission's proposal undermines the Berlin decisions on Agenda 2000.