"para" English translation

SV

"para" in English

SV para
volume_up
[parade|har parat] {verb}

para (also: para djur)
Och jag har också kommit att tycka att det är ett av tre i grunden olika hjärnsystem som har utvecklats för att para och fortplanta sig.
And I've also come to think that it's one of three basically different brain systems that evolved from mating and reproduction.
De här hamstrarna bortfördes eftersom en aktionsgrupp för skyddande och bevarande av den rasen tänkte: om vi nu kidnappar hamstrarna så kan vi låta dem para sig.
These hamsters were spirited away by a campaign group for the protection and preservation of this species who believed that, if they abducted the hamsters, they could get them to mate.

Synonyms (Swedish) for "para":

para
par
Swedish

Context sentences for "para" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAll right, Du vet, jag är van vid att para ihop för att klara av ligisterna
All right, you know, I'm just used to tag-teaming to manage the mob.
Swedish”Si vis pacem, para bellum” (”Om du vill ha fred, rusta för krig”) hette det under antiken.
'Si vis pacem, para bellum' ('If you wish for peace, prepare for war') said the ancients.
SwedishGabinete para a Resolução Alternativa de Litígios Office for Alternative Dispute Resolution Av.
Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios Office for Alternative Dispute Resolution Av.
SwedishDetta skall vi då para med de enträgna ansträngningar som jag tidigare beskrev i mitt inledande svar.
We will then combine this with the urgent efforts that I described earlier in my initial reply.
SwedishPå portugisiska säger man " para grandes males, grandes remédios" - för stora problem, stora lösningar.
There is a Portuguese saying, "Great remedies for great ills' .
SwedishSå vi bygger kolbankerna på planeten, förnyar jorden -- detta är en art vi behöver para upp med.
So, we build the carbon banks on the planet, renew the soils. ~~~ These are a species that we need to join with.
SwedishEnligt min mening är skannrar en ganska ineffektiv medicin som man försöker att para ihop med en lämplig sjukdom.
In my opinion, scanners are a rather ineffective medicine, for which attempts are being made to find a suitable disease.
SwedishKommissionens räddningstjänstcentrum för övervakning och information arbetar i realtid med att para ihop resurser med hjälpbehov.
The Commission's monitoring and information centre provides a real-time service matching resources with requirements.
SwedishÄr det en vän eller fiende, eller någon att para sig med Det finns massvis med information på brandposten Det är väldigt detaljerad information.
It's all very detailed information, and, looking at these kind of details gave me a lot of insight into animals.
SwedishOch jag har också kommit att tycka att det är ett av tre i grunden olika hjärnsystem som har utvecklats för att para och fortplanta sig.
And I've also come to think that it's one of three basically different brain systems that evolved from mating and reproduction.
SwedishNo hay viento favorable para el que no sabe dónde va? (?Ingen vind är gynnsam för den som inte vet vart han ska?).
After all, to paraphrase a Spanish poet, there is no such thing as a favourable wind for a sailor who has not yet set his course.
SwedishI ett dokument denna månad från Coordenação Nacional para as Doenças Oncológicas (ung.
This month, a document published by the Portuguese National Coordinating Body for Oncological Illnesses (CNDO) has set out a series of requisites for hospitals offering oncological care.
SwedishIngenting har heller sagts om dem som verkligen har visat Haiti sann solidaritet, Kuba och ALBA, Alianza Bolivariana para las Américas.
Nor has anything been said about those who have shown Haiti a true attitude of solidarity: Cuba and the Bolivarian Alliance for the Americas (ALBA).
SwedishNåväl, det här är en synvilla där kvinnor konsekvent presterar bättre än män: I att para ihop vems huvud för att de går på ledtrådar från modet.
However, this is the one illusion that women can consistently do better than males: in matching which head because they rely on fashion cues.
SwedishEuropeiska volontärtjänsten (EVS) är ett ypperligt exempel på hur vi kan para ihop arbetslivserfarenhet med kulturell erfarenhet - det är en verkligen unik möjlighet för unga människor.
The European Voluntary Service is a great example of how we can marry work experience with cultural experience; it really is a unique opportunity for young people.