"passionerad" English translation

SV

"passionerad" in English

SV passionerad
volume_up
{adjective}

passionerad (also: ivrig, entusiastisk)
volume_up
ardent {adj.}
passionerad (also: het, innerlig, brinnande)
passionerad (also: verklig, kraftig, kraftfull, fullblods-)
passionerad (also: tokig, besatt, senil, gaggig)
volume_up
gaga {adj.}
passionerad (also: hetlevrad, hetsig)
passionerad (also: lidelsefull)
Det är därför denna debatt är både intressant och passionerad, och jag vill också tacka alla skuggföredragande för att ha intresserat sig lika mycket för detta som jag har gjort.
That is the reason why this debate is as interesting as it is impassioned, and I would also like to thank all the shadow rapporteurs for taking as much interest in this as I have.
passionerad (also: ivrig, entusiastisk)
volume_up
keen {adj.} [Brit.]
Man säger om er att ni är en passionerad och flitig cyklist.
You are said to be a keen and energetic cyclist.

Synonyms (Swedish) for "passionerad":

passionerad

Context sentences for "passionerad" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDe av er som känner mig vet hur passionerad jag är angående att öppna rymdens gränser.
Those of you who know me know how passionate I am about opening the space frontier.
SwedishDetta är ett vetenskapliga faktum, inte en passionerad politisk kommentar från min sida.
That is a scientific fact, not a passionate policy comment on my part.
Swedish(RO) Debatten om gaskrisen har varit passionerad, även nu i kväll.
(RO) The debate about the gas crisis has been passionate, including this evening's session.
SwedishJag uppskattar att sannolikt 45 av er har en fullständigt passionerad relation till klassisk musik.
My estimation is that probably 45 of you are absolutely passionate about classical music.
SwedishJag vill återigen tacka parlamentet för vad som har varit en både intressant och passionerad debatt.
Again, I would like to thank Parliament for what has been an interesting and passionate debate.
SwedishDen förra debatten var passionerad och fascinerande.
Mr President, the previous debate was passionate and also fascinating and this one is much more consensual.
SwedishSlutligen, under de senaste sex veckorna har ni gjort intryck på mig som en passionerad och entusiastisk man.
Finally, over the last six weeks, you have struck me as a man with passion and enthusiasm.
SwedishDå verkar det väl konstigt om inte en passionerad tecknare som Leonardo skulle ha gjort ett självporträtt då och då.
So, surely a passionate drawer like Leonardo must have made self-portraits from time to time.
SwedishSlutligen vill jag tacka föredraganden som var strålande, mycket passionerad, entusiastisk och kompetent.
Lastly, I would like to thank the rapporteur, who was magnificent: highly passionate, enthusiastic and competent.
SwedishSom kritisk men passionerad EU-anhängare, kan jag dock inte nöja mig med det vi har uppnått hittills.
Nevertheless, as a critical but passionate pro-European, I clearly cannot be satisfied merely with what we have achieved thus far.
SwedishUnder hela detta arbetsår har jag verkligen fått uppleva en ivrig och passionerad debatt om detta ämne.
Throughout this working year, I have experienced at first hand the vehemence and the passion of the political debate on this subject.
SwedishJag vet utan skuggan av ett tvivel att jag under kommande månader och år skall fortsätta att kämpa för en bestämd och passionerad EU-idé.
Ladies and gentlemen, these years spent serving the European cause have wrought profound changes in me too.
SwedishDärför är det naturligt att det är en levande, till och med passionerad, debatt, och en debatt där det finns meningsskiljaktigheter.
It is therefore natural that it should be a lively, even passionate debate, and one in which there are divergent views.
SwedishÅngest som en passionerad handling."
SwedishJag är en passionerad EU-anhängare.
SwedishJag vet utan skuggan av ett tvivel att jag under kommande månader och år skall fortsätta att kämpa för en bestämd och passionerad EU-idé.
I know beyond a shadow of a doubt that in the months and years to come I shall continue to fight for a decisive, passionate idea of Europe.
SwedishNär den brittiske premiärministern Tony Blair inledde det brittiska ordförandeskapet sa han till parlamentet att han är en passionerad anhängare av EU.
Mr Blair, the British Prime Minister, told Parliament when he introduced the British Presidency, 'I am a passionate pro-European'.
SwedishJag är liksom han en passionerad förespråkare för WTO, eftersom jag tror att den ger de fattiga länderna chansen att knyta förbindelser med de rika länderna.
I am a passionate supporter of the WTO, as he is, because I believe that it offers poor countries the opportunity to integrate with wealthy nations.
SwedishSom vanligt när debatten är så passionerad har de stora principer man debatterar i verkligheten ingenting att göra med vad debatten egentligen handlar om.
As usual, when a debate becomes so intense, the great principles put forward to fuel such debate actually have nothing to do with the basic reason for it.
SwedishJag kommer med en personlig bekännelse, eftersom Swoboda tidigare också har gjort en sådan: Jag är en passionerad förespråkare för en rask utvidgning av Europeiska unionen.
May I make a personal confession at this point, as Mr Swoboda did earlier: I am a passionate advocate of the swift expansion of the European Union.