"pendla" English translation

SV

"pendla" in English

SV pendla
volume_up
{verb}

pendla (also: byta ut, förvandla)
Distansutbildningen gör det möjligt för henne att pendla mellan Florida och Norrland.
Distance learning makes it possible for her to commute between Florida and northern Sweden.
Men det är inte lätt för alla att bara pendla över gränsen från Tyskland.
However, it is not easy for all of us just to commute across the border from Germany.
Många kommer att flytta längre ut på landsbygden och pendla till jobben i städerna.
Many will move further out into rural areas and commute to work near the towns and cities.
pendla (also: sväva, vackla)
pendla (also: växla, tveka, vackla)
volume_up
to seesaw {vb} [fig.]

Synonyms (Swedish) for "pendla":

pendla
Swedish

Context sentences for "pendla" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJA – det måste du, eftersom din vistelse överstiger sex månader och du antagligen inte kommer att pendla mellan de båda länderna.
YES — Because your stay is longer than 6 months and — presumably — you will not be commuting between the two countries.
SwedishDenna allmänna opinionen är dåligt informerad och riskerar att pendla mellan en oresonlig entusiasm, en känsla av nedslagenhet och en fientlig attityd.
Public opinion is very ill informed and can veer from irrational enthusiasm to a sense of discouragement to outright hostility.
SwedishDet finns ingen ursäkt ur ett budgetkontrollperspektiv att använda snart 200 miljoner euro extra per år för att pendla mellan Bryssel och Strasbourg.
There is no excuse from the point of view of budgetary control for spending nearly EUR 200 million extra per year commuting between Brussels and Strasbourg.
SwedishFaktum är, att du kan ligga i din säng på natten och pendla mellan djupa känslor av tillgivenhet för en person och djupa känslor av romantisk kärlek för någon annan.
In fact, you can lie in bed at night and swing from deep feelings of attachment for one person to deep feelings of romantic love for somebody else.
SwedishJag rekommenderar att Europaparlamentet i sådana här krissituationer inte komplicerar ett redan kaotiskt transportsystem genom att pendla mellan Bryssel och Strasbourg.
I recommend that in similar crisis situations, the European Parliament should not complicate an already chaotic transport system by commuting between Brussels and Strasbourg.
SwedishPundets förmåga att pendla in sig till rätt värde gentemot andra länders valutor kommer i väsentlig utsträckning att bidra till att Storbritannien klarar det förestående ekonomiska ovädret.
The ability of the pound to find its own value against other countries will be an essential factor in helping Britain to weather the coming economic storm.