"pinsam" English translation

SV

"pinsam" in English

SV pinsam
volume_up
{adjective}

pinsam (also: dålig, plågsam, prekär)
pinsam (also: känslig, besvärlig, kinkig, klumpig)
Det finns fortfarande en slags Castro-romantik som är pinsam.
There is still an embarrassing kind of romanticism surrounding Castro.
Det är en pinsam skillnad med tanke på landets senaste historia.
This is an embarrassing distinction in view of the country's recent history.
This is an unpleasant and embarrassing matter.
Prishöjningen för viseringar är därför en pinsam paradox.
The increase in the price of visas is thus a painful paradox.
volume_up
ugly {adj.}
volume_up
uneasy {adj.}
pinsam (also: genant, obekväm)

Synonyms (Swedish) for "pinsam":

pinsam

Context sentences for "pinsam" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEuropeiska unionens svar på krisen i Kosovo kännetecknas av en pinsam skenhelighet.
The response of the European Union to the crisis in Kosovo is one of shameful hypocrisy.
SwedishDet här är faktiskt nästan en pinsam föreställning.
Mr President, this is actually something of a humiliating spectacle.
SwedishJag tycker att denna ideologiskt motiverade resolution är pinsam.
I therefore consider this resolution to be an ideological disgrace.
SwedishDetta är en pinsam anklagelse mot den här institutionen och visar hur värdelös den verkligen är.
That is a shameful indictment of this institution and demonstrates how pitifully useless it really is.
SwedishJag har vid flera tillfällen sagt att bristen på heltäckande uppgifter om vår verksamhet verkligen är pinsam.
I have said, on several occasions, that the lack of comprehensive data about our operations is a real embarrassment.
SwedishDen nuvarande situationen är ganska pinsam.
The present situation is pretty shameful.
SwedishFör andra gången på lika många veckor har han försatt unionen i en pinsam situation, och i detta fall förolämpat en värdefull bundsförvant.
For the second time in as many weeks he has embarrassed the Union, and in this case offended a valuable ally.
SwedishDen första frågan gäller fattigdomsbekämpningen som jag tycker börjar bli en pinsam historia både för EU och medlemsländerna.
The first is about the fight against poverty, which I think is becoming an embarrassment both for the EU and the Member States.
SwedishFör andra gången på lika många veckor har han försatt unionen i en pinsam situation, och i detta fall förolämpat en värdefull bundsförvant.
Europe's own sensitivity to the movements of the current American elephant can all too easily overshadow our relations with its northern neighbour.
SwedishSituationen är pinsam med tanke på själva parlamentarismen, särskilt när den har upprepats och kommer tydligen att upprepas även i framtiden.
The situation is an irritating aspect of Parliamentarianism, especially as it has happened again and again and will happen, I suppose, in the future also.