"pionjär" English translation

SV

"pionjär" in English

volume_up
pionjär {comm. gen.}

SV pionjär
volume_up
{common gender}

Unionen kanske är pionjär på papperet – mera om det senare – men den är i alla fall fortfarande pionjär.
Europe may be a pioneer on paper – more on that later – but it is still a pioneer just the same.
Detta kommer att göra EU till en global pionjär och föregångare på detta område.
It will make Europe a global pioneer and forerunner in this area.
Ni har varit en pionjär i er regions demokratiseringsprocess.
You have been a pioneer in your region's process of democratisation.
pionjär (also: gränsbo)

Synonyms (Swedish) for "pionjär":

pionjär

Context sentences for "pionjär" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFöljden är att EU har avsevärda fördelar som pionjär.
The EU has a considerable first-mover advantage as a result.
SwedishInte heller EU har iklätt sig rollen som pionjär på det här området.
Nor has the EU taken on a pioneering role.
SwedishDetta arbete är särskilt brådskande i Europa, eftersom vår kontinent är en pionjär inom bank och försäkring.
This is a particularly urgent task here in Europe, the continent that has pioneered insurance banking.
SwedishHär kan EU gå som pionjär.
SwedishOch Europaparlamentet måste blicka framåt, uttrycka visioner, vara pionjär ifråga om tankar, förslag och idéer.
And the European Parliament needs to look ahead, to have vision, to break new ground, to be in the vanguard of its age in terms of thoughts, proposals and ideas.
SwedishOm EU verkligen vill vara en pionjär på den här marknaden, behöver EU agera proaktivt genom att stimulera forskning och pilotprojekt.
If the EU really wants to have a leading position in this market, it should adopt a proactive approach in this field by stimulating research and pilot projects.
SwedishEU är redan nu pionjär när det gäller forskning och politik i anslutning till miljö och klimatförändringar och kommer att fortsätta att vara det.
The EU is already a frontrunner in research and in environmental and climate change policies in the international context and will continue to be so.
SwedishDen första prioriteringen - och jag skulle vilja instämma i tacket till föredraganden, vår kollega Brinkhorst, som varit en pionjär på området - är inrättandet av Europeiska fonden för flyktingar.
Our first priority was the creation of the European Refugee Fund, and here I should like to thank not only the rapporteur, but also Mr Brinkhorst who played a leading role in this area.