SV pip
volume_up
{neuter}

1. general

pip
volume_up
bleep {noun}
Och sen börjar de föra datum- och tidsprotokoll för varje litet pip de får in.
And they start writing the kind of date stamp, time stamps for each little bleep that they record.
Så de går och hämtar en stor, otymplig, analog bandspelare, Och börjar spela in de små pipen, pip, pip.
And so they bring in this big, clunky analog tape recorder and they start recording these little bleep, bleeps.
pip (also: sång, gnisslande, kvitter)
volume_up
chirp {noun}
pip (also: knyst)
volume_up
dicky bird {noun} [Brit.]
pip (also: munstycke)
volume_up
nozzle {noun}
pip (also: titt, blick, knyst, första skymt)
volume_up
peep {noun}
One peep out of you and you're coal!
pip
volume_up
beep {noun}
pip (also: tjut, skri)
volume_up
squeal {noun}

2. "tidssignal"

pip
volume_up
pip {noun} (time signal)

Synonyms (Swedish) for "pipa":

pipa
Swedish

Synonyms (English) for "pip":

pip