"placera sig" English translation

SV

"placera sig" in English

SV placera sig
volume_up
{verb}

1. sports

placera sig
Denna status gör att Turkiet kan placera sig på samma nivå som övriga kandidatländer.
This status places Turkey in absolutely the same position as any other candidate country in terms of both obligations and benefits.
Vissa leverantörer ändrar t.o.m. budpriserna i realtid för att skapa en illusion av att de "kontrollerar" andra sökmotorer och kan placera sig själva var de vill.
A few SEOs will even change their bid prices in real time to create the illusion that they "control" other search engines and can place themselves in the slot of their choice.
Jordbrukare borde därför inte frukta denna begränsning eftersom den kommer att tvinga processindustrin att placera sig närmare de platser där djuren har uppfötts.
Farmers should not therefore fear this limit, because it will oblige the processing industry to locate itself nearer the places where the animals have been reared.

Context sentences for "placera sig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishPsykologiskt har landet tydligen inga svårigheter att placera in sig i det europeiska landskapet.
Psychologically the country would not appear to have any difficulty in becoming a part of the European landscape.
SwedishDenna status gör att Turkiet kan placera sig på samma nivå som övriga kandidatländer.
This status places Turkey in absolutely the same position as any other candidate country in terms of both obligations and benefits.
SwedishDenna status gör att Turkiet kan placera sig på samma nivå som övriga kandidatländer.
Therefore, Turkey is subject to the same requirements as those imposed on any other candidate country but also naturally has the same rights.
SwedishI många europeiska länder finns det partier som har lyckats placera sig i det politiska livets centrum med populistiska och demagogiska resonemang.
In many European countries, there are parties that have succeeded in positioning themselves at the heart of political life with populist and demagogic discourses.
SwedishJordbrukare borde därför inte frukta denna begränsning eftersom den kommer att tvinga processindustrin att placera sig närmare de platser där djuren har uppfötts.
Farmers should not therefore fear this limit, because it will oblige the processing industry to locate itself nearer the places where the animals have been reared.
SwedishSlutligen har direktivet lyckats placera sig mittemellan en överdriven avreglering, som tillämpas i vissa delar av världen, och vår uppfattning om offentlig service.
Finally, the directive has struck a just balance between the all-out liberalization practised in certain parts of the world, and our perception of public service.