"porslin" English translation

SV

"porslin" in English

SV porslin
volume_up
{neuter}

porslin
volume_up
china {noun}
porslin
porslin (also: lergods, lerkärl, lerkruka)
volume_up
crock {noun}
porslin
De får inte ens porslin och bestick.
They don't even get given crockery.
Telefoner, fönster, glas, porslin, bestick, transporter och byggande, för att bara nämna några produkter och industrisektorer, har alla sitt ursprung i denna industri.
Telephones, windows, glasses, crockery, cutlery, transport and building, to name just some goods and sectors of industry, are all based on this industry.
porslin

Context sentences for "porslin" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMen jag är av den uppfattningen att tillräckligt mycket porslin krossades förra året och att vi nu måste gå varsamt fram.
I think we banged our fists on enough tables last year and should proceed with caution.