"port" English translation

SV

"port" in English

volume_up
port {comm. gen.}
EN

"port" in Swedish

SV

SV port
volume_up
{common gender}

1. general

port (also: dörr, ingång)
volume_up
door {noun}
Detta skulle nämligen kunna öppna portarna ännu mer för en teknik, vars följder alls inte är möjliga att förutse.
They could open the door wider for technology whose implications are completely unknown.
Om du vill ha henne tillbaka, så måste du öppna porten.
If you want her back...... open the door and claim her.
The candidate countries are knocking at our door.
port (also: sluss, grind, lucka, gate)
volume_up
gate {noun}
Nu kunde folk med rätta säga att Brandenburger Tor hade blivit frihetens port.
Now, people could rightly say that the Brandenburg Gate had become the gate of freedom.
Östländare och Sydlingar har passerat genom den Svarta Porten.
Easterlings and Southrons are passing through the Black Gate.
That is one strong gate.
Slovenien är porten till västra Balkan och Europas vägar leder genom denna port.
Slovenia is the gateway to the Western Balkans, and Europe's path leads through this gateway.
För andra personer, däribland vissa här i kammaren, verkar den bara vara en port till bedrägeri.
For other people, including some in this House, it seems merely to be a gateway to fraud.
Å andra sidan är det en port till världen att få lära sig ett språk som räcker längre än den lokala sfären.
On the other hand, to be taught a language that reaches beyond the very local sphere is a gateway to the world.
port (also: hamn, hamnstad, öppning, portvin)
volume_up
port {noun}
Netscape kan inte skicka något port-kommando tillFTP-servern och etablera en dataförbindelse.
Netscape is unable to send a port command to the FTPserver to establish a data connection.
För ögonblicket är Port-au-Prince i själva verket ett enormt flyktingläger.
In actual fact, Port-au-Prince is a vast refugee camp at the moment.
Först och främst port-state control, de 25 procent av alla fartyg som måste kontrolleras.
First of all, the port-state control, according to which 25 % of all ships require inspection.

2. IT

port
volume_up
port {noun}
Netscape kan inte skicka något port-kommando tillFTP-servern och etablera en dataförbindelse.
Netscape is unable to send a port command to the FTPserver to establish a data connection.
För ögonblicket är Port-au-Prince i själva verket ett enormt flyktingläger.
In actual fact, Port-au-Prince is a vast refugee camp at the moment.
Först och främst port-state control, de 25 procent av alla fartyg som måste kontrolleras.
First of all, the port-state control, according to which 25 % of all ships require inspection.

Synonyms (Swedish) for "port":

port

Synonyms (English) for "port":

port

Context sentences for "port" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDärför använder han sitt egna lidande som en port till att bredda hans krets av medkänsla.
Thus, he uses his own suffering as a doorway to widening his circle of compassion.
SwedishTerrorismen är en fiende som står vid EU:s port och som tyvärr redan är en del av EU:s vardag.
      Mr President, terrorism is the enemy at Europe’s gates, and has unfortunately become part of life in Europe today.
SwedishDeras närvaro och flykt till våra länder påminner Europa om att fattigdom och kriser är vanliga fenomen utanför vår egen port.
Their presence, their exodus towards our countries reminds Europe that poverty and crises are rife on its doorstep.
SwedishFienden är vid din port.
SwedishDe olika distributionssystemen innebär att digital-TV också kan bli en särskilt viktig port för glesbygden till Internet.
The different distribution systems mean that digital TV can also become a particularly important way for sparsely populated areas to access the Internet.
SwedishDet är nån sorts port.
SwedishInvånarna i Banyuls, Collioure, Port‑Vendres och Cerbère kan inte längre se de katalanska offentliga tv-kanalerna, och inte heller kanalerna tvE1 och tvE2.
The residents of Banyuls, Cotlliure, Portvendres and Cervera are now unable to receive Catalan public television as well as TVE1 and TVE2.
SwedishDe olika distributionssystemen innebär att digital-TV också kan bli en särskilt viktig port för glesbygden till Internet.
An end to analogue TV broadcasts and a total changeover to digital TV are important if we are to be able to exploit the limited resource of the radio spectrum in an effective way.
SwedishÄn en gång står 350 000 människor inför dödens port. Den sudanesiska regeringen vägrar att släppa fram eller underlätta för humanitära hjälpsändningar.
350 000 people are facing death for the umpteenth time and the Sudanese government is refusing to allow humanitarian aid through or to help it to be distributed.