"portal" English translation

SV

"portal" in English

volume_up
portal {comm. gen.}
EN
EN

"portal" in Swedish

SV portal
volume_up
{common gender}

portal (also: valvport)
volume_up
portal {noun}
Upprättandet av en gemensam portal kommer att ta tid, men vi bör gå i den riktningen.
The creation of a unified portal will take time, but we should move in that direction.
CAM - Research portal in Condition Assessment and Monitoring
CAM - Research portal in Condition Assessment and Monitoring
Det är i praktiken en portal med länkar till viktiga förberedande lagstiftningshandlingar.
In practice, it is a portal containing links to key pre-legislative documents.

Synonyms (Swedish) for "portal":

portal
Swedish

Synonyms (English) for "portal":

portal

Context sentences for "portal" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMan bör upprätta en enda gemensam portal för förberedande handlingar.
setting up a single access point with regard to preparatory documents.
SwedishDen blev en gyllene portal till en värld fylld av pirater och skeppsvrak och bilder i min fantasi.
It became a gilded gateway into a world full of pirates and shipwrecks and images in my imagination.
SwedishEn sådan portal skulle vara till verklig hjälp för våra medborgare.
This would provide real help to our citizens.
SwedishEn gemensam kontaktpunkt är en portal för e-förvaltning som varje land ska bygga upp.
The "points of single contact" are e-government portals that had to be set up in each country by the public administrations.
SwedishDenna gemensamma portal kommer att lanseras under 2008.
This common access point will be launched in 2008.
SwedishI kommissionens portal för samråd står följande: ”Framför dina synpunkter i olika frågor och påverka morgondagens EU-politik”.
The Commission's consultations home page reads ‘give us your opinion on EU policies and influence their direction’.
SwedishInstitutionerna behöver åtminstone ha en gemensam portal, en one-stop shop, där alla nödvändiga länkar finns.
As yet, however, the different institutions of the Union do not share a common website where the public could follow the progress of legislation.
SwedishDe kommer i den egenskapen att kallas till samråd som offentliggörs på kommissionens gemensamma portal för öppna samråd, Din röst i Europa.
As such, they will be alerted to consultations published on the Commission's single access point for open consultation, Your Voice in Europe.
SwedishDärför är målet för kommissionens initiativ att skapa en gemensam, flerspråkig portal till det europeiska, digitaliserade kulturarvet.
That is the reason why the goal of the Commission's initiative is to achieve a common, multilingual access point to Europe's digitalised cultural heritage.
SwedishGenom att kombinera resurserna från Europas nationella digitala bibliotek har Europeana blivit en digital portal till mänsklighetens kulturella och vetenskapliga arv.
Europeana, by combining the resources of Europe's national digital libraries, has become a digital access point to the cultural and scientific heritage of humanity.