"portion" English translation

SV

"portion" in English

volume_up
portion {comm. gen.}
EN

"portion" in Swedish

SV

SV portion
volume_up
{common gender}

portion (also: sats, dos, mått)
volume_up
dose {noun}
Jag önskar det nederländska ordförandeskapet mycket lycka till och också en stor portion tur.
I wish the Dutch Presidency a great deal of strength, wisdom and a dose of good luck.
Det är tid för handling och tid för en portion realism.
It is time for action and time for a dose of realism.
Jag anser att vi behöver en rejäl portion sunt förnuft när det gäller märkningen, så att konsumenterna får korrekt information.
What I think we need is a good dose of common sense in labelling so that consumers receive the right information.
portion
Sitter jag i en grillbar till en 450 gram portion?
Am I sitting down in a steakhouse to a 16-ounce portion of this?
Börja med en 450 grams portion med fisk.
Start with a 16-ounce portion of big fish.
Du tar din portion och din ranson endast.
You'll take your portion and your ration only.
portion (also: avdelning, sats, hög, hop)
volume_up
batch {noun}
portion
Det börjar med en kraftig portion självbedrägeri: ”EU-medborgarna har aldrig förr ställt så höga krav på EU.”
It starts with a hefty helping of self-delusion: 'never have Europeans been more demanding of the EU'.
portion (also: avsnitt, del, häfte)
volume_up
installment {noun} [Amer.]
portion (also: avsnitt, del, häfte)
volume_up
instalment {noun} [Brit.]
portion (also: skräp, maträtt, oreda, stök)
volume_up
mess {noun}
portion
En underbar chokladkaka: den första portionen smakar underbart, den andra portionen smakar inte lika gott, sedan känner vi motvilja.
Beautiful chocolate cake: first serving is delicious, second one not so much, then we feel disgust.
I stället för konkreta svar på frågor om kontinentens utveckling, kan EU:s befolkning se fram emot en ny portion nyspråk.
Instead of providing specific answers to questions relating to the further development of the continent, the peoples of Europe can instead look forward to another serving of newspeak.

Synonyms (Swedish) for "portion":

portion
Swedish

Synonyms (English) for "portion":

portion

Context sentences for "portion" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFör utvidgningsprocessen behöver vi såväl en strategisk vision som en stor portion realism.
We need a strategic vision for the enlargement process, but also a great deal of pragmatism.
SwedishDet krävs också en stor portion kreativitet och innovation för att hitta finansieringslösningar.
It also takes a very great deal of creativity and innovation to assemble funding packages.
SwedishJag säger därför detta med en stor portion övertygelse.
Therefore, I say this with a great deal of conviction.
SwedishEn portion havre utgör ersättning för ett väl utfört arbete, men havren ger också energi för allt arbete som återstår.
A ration of oats compensates a job well done, but oats also provide energy for all the work that remains.
SwedishDen israeliska regeringen har genomfört det med mod och beslutsamhet och den palestinska myndigheten med en stor portion mognad.
I choose to believe this is the case even though I know that a glass half-full can be considered a glass half-empty.
SwedishFör männen och kvinnorna i min generation innebär att minnas inte bara att minnas ohämmat utan också med en stor portion tacksamhet.
For the men and women of my generation, the act of remembering not only means remembering with restraint but also with a great deal of gratitude.
SwedishFör männen och kvinnorna i min generation innebär att minnas inte bara att minnas ohämmat utan också med en stor portion tacksamhet.
Unlike them, we did not see the battlefields, because we did not have to cross them with our souls, and very often our bodies, carrying the weight of death.
SwedishDe förslag om en skärpning av asyl- och migrationspolitiken som kommissionen informerade om i onsdags innehåller en portion struntprat och några bra initiativ.
The proposals which the Commission announced on Wednesday to tighten the asylum and migration policy contain one piece of poppycock and some good initiatives.
SwedishJag vill tacka Carl Schlyter för hans utmärkta betänkande om ett känsligt ämne där det krävts en stor portion sunt förnuft.
Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, I am grateful to Mr Schlyter for his excellent report on a sensitive issue on which a great deal of common sense is needed.
SwedishDen nåddes till följd av beslutsamhet, målmedvetenhet och en stor portion uthållighet.
Mr President, ladies and gentlemen, I would like to thank the rapporteur, Mr Sacconi, for his excellent work on the compromise, which was reached with decision, determination and, indeed, endurance.
SwedishDessa hårda ord som rapporteras av Georges Marc Benamou och citeras av Arnadu Aaron Upinsky i hans märkvärdiga verk " ortolansparvsyndromet ", innehåller ändå en stor portion sanning.
Those hard words, as reported by Mr Georges Marc Benamou and cited by Arnaud Aaron Upinsky in his remarkable work 'The Ortolan Syndrome ', nevertheless contain a considerable element of truth.
SwedishVi alla upplever i samtal med medborgarna en berättigad portion skepsis, som kommer till uttryck i den ständigt återkommande frågan: Vad hjälper oss Europa, när det inte lyckas garantera våra jobb?
We have all experienced a certain amount of scepticism when talking to our citizens, the most common question being " what is the point of Europe if it cannot safeguard our jobs? '.
SwedishOm vi verkligen vill vara till hjälp i denna fråga anser jag att vi måste visa prov på beslutsamhet, stor fattning, och, med tanke på att vi sprider kärnenergiteknik, även en god portion ödmjukhet.
If we really want to be of help in this matter, I believe that we must show determination, a great deal of composure and, given that we disseminate nuclear technology, a great deal of humility, too.