"prestera" English translation

SV

"prestera" in English

SV prestera
volume_up
[presterade|har presterat] {verb}

Av denna anledning är det en kollektiv framgång, och det är precis vad EU kan prestera!
A collective success, therefore, and that is precisely what Europe can achieve!
För att elever ska prestera och nå kunskapsmål måste de kompletteras med sociala mål.
For students to perform and achieve learning goals, they must be complemented by social goals.
År 2000 handlar det dock om vad ASEM faktiskt kan och skall kunna prestera, vad som bäst organiseras på ASEM-nivå.
However, what is at stake now, in 2000, is what ASEM can really achieve and should be able to achieve, and what is best organised at ASEM level.
Musiker har höga krav på rörelsekontroll och att prestera under press.
Musicians have high standards for motion control and to perform under pressure.
För att elever ska prestera och nå kunskapsmål måste de kompletteras med sociala mål.
For students to perform and achieve learning goals, they must be complemented by social goals.
Syftet med EMAS är att hjälpa organisationer att prestera bättre och överträffa detta minimum.
The purpose of EMAS is to help organisations to perform better and to exceed that minimum.

Synonyms (Swedish) for "prestera":

prestera

Context sentences for "prestera" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet skulle självfallet vara bra om vi kunde prestera bättre i framtiden.
It would be good, of course, if we could do better than this in the future.
SwedishVi kommer att fortsätta prestera och fullfölja vår dialog med er om dessa.
We will continue to deliver and to pursue our dialogue with you on them.
SwedishEnligt min uppfattning är det viktiga att prestera resultat, och jag håller med honom.
I think the important thing is to deliver, and I agree with him.
SwedishEn man av hans kaliber kan prestera större saker - vänta bara och se.
Ladies and gentlemen, a man of this calibre is capable of greater things - just wait and see.
SwedishKan vi på grundval av erfarenheterna från Makedonien och fyra andra länder prestera ännu bättre?
Can we, based on the experiences in Macedonia and in four other countries, improve on this?
SwedishDet kan inte patenträtten prestera, det är en ständig uppgift för samhället och lagstiftarna.
That is beyond the power of patent law; it is a constant task of society and its legislatures.
SwedishMedborgarna förväntar sig - ja, de t.o.m. kräver - att vi skall prestera bättre resultat.
Our citizens expect and, indeed, demand that we do better.
SwedishJag instämmer med alla er som säger att vi måste prestera bättre.
I agree with all of you who say that we need to do better.
Swedishskulle jag prestera ett gag du omöjligt skulle kunna motstå.
I could come up with a schtick you'd be helpless to resist.
SwedishEuropa kan inte prestera utan att investera.
There will not be a Europe of results without a Europe of investment.
SwedishSpeciellt illa är det att duman respektive partivännerna inte har kunnat prestera ett bra svar.
In particular, I am disturbed at the failure of the Duma, or the other party members, to respond in an appropriate way.
SwedishJag anser att vi kan och kommer att prestera bättre 2006.
I think we can, and will, do even better in 2006.
SwedishNi måste nu prestera på hemmaplan.
You, Taoiseach, will now have to deliver at home.
SwedishJag hänvisar till denna statistik - jag är säker på att ni vet vilken jag avser, och vi måste prestera bättre resultat.
I would refer you to those statistics - I am sure you know what they are, and we have to do better.
SwedishJag anser att vi skulle kunna prestera bättre.
I think we could just about manage to do better.
SwedishJuncker kommer - det är jag övertygad om - att prestera ett väsentligt bidrag för ett toppmöte som kommer att fatta konkreta praktiska beslut.
Mr Juncker will, I am sure, be able to make a significant contribution to the summit.
SwedishDe skulle i själva verket kunna prestera mycket bättre.
SwedishVi sade tidigare att vi ville prestera bättre.
We previously said we wanted to do better.
SwedishEuropeiska unionen måste också prestera något.
The European Union has work to do too.
SwedishVi måste prestera bättre: vi vill ha en ansvarsfull gemensam invandringspolitik som inte är restriktiv och diskriminerande!
We need to do better: yes to a responsible common immigration policy but no to a restrictive and discriminatory one!