"primitiv" English translation

SV

"primitiv" in English

SV primitiv
volume_up
{adjective}

1. general

primitiv (also: atavistisk)
volume_up
atavistic {adj.} (primitive)
primitiv (also: ursprunglig)
primitiv
volume_up
savage {adj.}
Det är ett orättvist, diskriminerande och primitivt sätt att tillämpa Sharia, den islamiska lagen.
This is an unjust, discriminatory and savage way of applying the Sharia, the Islamic law.
Den här attityden, präglad av den mest primitiva kapitalism, som jag inte kan finna mig i, kastar ut 3 100 personer med familjer på gatan.
This attitude, which reflects the most savage form of capitalism and which I cannot accept, has thrown 3 100 workers and their families on the streets.

2. "outvecklad"

primitiv
Archaeopteryx, som är en fågel, en primitiv fågel, hade fortfarande den mycket primitiva handen.
Archaeopteryx, which is a bird, a primitive bird, still has that very primitive hand.
Och den andra är mer primitiv än den andra.
And the other one is more primitive than the other.
Terroristattacker står för en övergång från rättsstatsprincipen till en primitiv stat.
Terrorist attacks represent a move from the rule of law to a primitive state.

Synonyms (Swedish) for "primitiv":

primitiv

Context sentences for "primitiv" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDetta är vi också skyldiga de europeiska medborgarna, för att bekämpa en primitiv och farlig misstro mot turkar.
We owe it equally to the European citizens, in order to combat easy and dangerous Turko-scepticism.
SwedishFinansministrarnas orubblighet i denna fråga är en kamp mellan primitiv politik och reformprincipen.
The obduracy of finance ministers on this matter is a battle pitting raw politics against the principle of reform.
SwedishFinansministrarnas orubblighet i denna fråga är en kamp mellan primitiv politik och reformprincipen.
The Convention's extension of codecision to budgetary powers would have made the European Union more accountable and transparent.