"provinser" English translation

SV

"provinser" in English

volume_up
provins {comm. gen.}

SV provinser
volume_up
{plural}

provinser (also: landskap, provins)
Räddningsteam strömmade till katastrofområdena från alla provinser.
Rescue teams flocked to the disaster areas from every province.
I tretton provinser i norra och centrala Afghanistan odlas faktiskt ingen vallmo.
Thirteen provinces in northern and central Afghanistan are indeed poppy free.
Strider pågår dock fortfarande i flera provinser, särskilt på landsbygden i Bujumbura.
Yet fighting is still going on in several provinces, especially in rural Bujumbura.

Synonyms (Swedish) for "provins":

provins

Context sentences for "provinser" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI tretton provinser i norra och centrala Afghanistan odlas faktiskt ingen vallmo.
Thirteen provinces in northern and central Afghanistan are indeed poppy free.
SwedishStrider pågår dock fortfarande i flera provinser, särskilt på landsbygden i Bujumbura.
Yet fighting is still going on in several provinces, especially in rural Bujumbura.
SwedishKvinnornas ställning i vissa provinser som de kontrollerar ger oss knappast sinnesfrid.
The way women are treated in some of the provinces under its control gives real cause for concern.
SwedishDet finns ett exempel på demokrati och rättsstatsprincipen i Iraks tre nordliga provinser.
She has the example, in the three governates of northern Iraq, of democracy and the Rule of Law.
SwedishDet är åtminstone vad jag fått höra i vissa nederländska provinser.
At least that is what I am hearing in some of the Dutch provinces.
SwedishVi kan konstatera att antalet opiumbefriade provinser i Afghanistan mer än fördubblats i år.
We note that the number of opium-free provinces in Afghanistan has more than doubled this year.
SwedishEnbart genom att ta dessa två provinser som exempel kan vi se en ökning av sociala orättvisor.
Taking just these two provinces as an example, we can observe a growing level of social inequality.
SwedishÅ andra sidan skall man också i de Marockos norra provinser påbörja flera projekt av nationell karaktär.
Further various national projects have also been undertaken in the northern Moroccan provinces.
SwedishJag har förstått att valfusk och oegentligheter har upptäckts i vissa provinser under rösträkningen.
I understand that in some provinces fraud and irregularities have come to light during the counting phase.
SwedishNaturligtvis förekommer många konflikter i byar och provinser om hur direktivet skall tillämpas.
Needless to say, there are many conflicts in villages and provinces with regard to the directive's application.
SwedishKatastrofområdets tre provinser står för inte mindre än 17 procent av landets industriproduktion.
The three provinces in the disaster area account for no less than 17% of the country' s industrial production.
SwedishKatastrofområdets tre provinser står för inte mindre än 17 procent av landets industriproduktion.
The three provinces in the disaster area account for no less than 17 % of the country's industrial production.
SwedishNaturligtvis förekommer många konflikter i byar och provinser om hur direktivet skall tillämpas.
Needless to say, there are many conflicts in villages and provinces with regard to the directive' s application.
SwedishUndantagstillståndet skulle relativt snabbt kunna hävas i de provinser där detta fortfarande råder.
The state of emergency could then be lifted relatively quickly in the provinces in which it is still in force.
SwedishÄr det verkligen rätt tidpunkt när vissa provinser i detta land fortfarande är smittade av mul- och klövsjukan?
Is this really the right time, when some parts of Argentina remain infected with foot-and-mouth disease?
SwedishVilken stat, vilken regering kan acceptera att den inte får ha militära styrkor inom en av sina egna provinser?
What state, what government would accept not being allowed to have an army in one of its component parts?
SwedishFörra veckan drabbades flera slovenska provinser av en naturkatastrof - den värsta flodvågen i mannaminne.
Last week several Slovenian provinces were badly affected by a natural disaster - the worst flooding in living memory.
SwedishRegioner, provinser och andra administrativa enheter ägnar inte heller dessa problem den uppmärksamhet de behöver.
Similarly, regions, provinces and other administrative units do not give these problems the consideration they are due.
SwedishTre provinser i norra Grekland har namn som innehåller Makedonien, och namnet har också en plats i Greklands forntida historia.
Three northern Greek provinces bear names with Macedonia in them, and it also plays a role in Greece’s ancient history.
SwedishJag har delat in Kenya i dess provinser.