"provinsiell" English translation

SV

"provinsiell" in English

SV provinsiell
volume_up
{adjective}

1. "landsortsmässig; småstadsaktig"

provinsiell
Det är därför vi måste stödja inrättandet av enheter för provinsiell återuppbyggnad, PRT, vilka snart borde införas utanför Kabul.
That is why we must support the establishment of future provincial reconstruction teams, PRTs, which should soon be deployed outside Kabul.
Så jag välkomnar verkligen medlemsstaternas engagemang i enheterna för provinsiell återuppbyggnad, samt deras fortsatta stöd till den internationella säkerhetsstyrkan.
So I strongly welcome Member States ' engagement in the Provincial Reconstruction Teams, as well as their continued support to ISAF.
I annat fall kommer budgeten för 2005 att tillhöra den mysiga lilla värld som utgörs av ett Europa med globala ambitioner och provinsiell budget.
Otherwise, our 2005 budget already belongs to the cosy little world of a Europe with worldwide ambitions and a provincial budget.

Synonyms (Swedish) for "provinsiell":

provinsiell
Swedish

Context sentences for "provinsiell" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFör att vara provinsiell vill jag tacka den irländska ständiga representationen för deras enorma arbete.
To be parochial, I wish to thank the Irish Permanent Representation for their tremendous work.
SwedishMin andra kommentar är kanske en smula provinsiell och avser framför allt programmet för anpassning av flottan.
My second issue is also somewhat parochial and focuses particularly on the fleet adaptation scheme.
SwedishJag tänker nu bli lite provinsiell.
I am now going to be rather parochial.
SwedishDär jag kommer från – och jag kommer att vara provinsiell en liten stund – kan vi skatta oss lyckliga om vi har någon järnväg kvar alls.
Where I come from – and I am going to be parochial for a little while – we are lucky to have any rail links left at all.
SwedishDetta betyder att det är helt uteslutet att varje land fortsätter att yrka på sina enskilda privilegier med ursprung i provinsiell politik.
This means that it is out of the question for every country to continue to insist on its individual privileges against a background of parochial politics.