"provocerar fram" English translation

SV

"provocerar fram" in English

See the example sentences for the use of "provocerar fram" in context.

Similar translations for "provocerar fram" in English

provocera verb
fram- adjective
English
fram adjective
English
fram adverb

Context sentences for "provocerar fram" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFörsåvitt den framkallas av dem som provocerar fram och utnyttjar den så leder terrorismen till död.
Inasmuch as it is provoked by those who provoke and make use of it, terrorism will kill.
SwedishOm man fortsätter med den på detta vis provocerar den fram nya Le Pens.
Not only is it not accepted; if it is proceeded with, it will incite more Le Pens.
SwedishDe provocerar bokstavligen fram missbruk av systemet.
They literally provoke abuse of the system.
SwedishVi provocerar fram ett handelskrig här. Peter Liese!
SwedishSomliga fruktar till och med att han provocerar fram kaoset för att kunna utlysa undantagstillstånd och skjuta upp valet.
Some people even fear that he is inciting the chaos in order to be able to proclaim a state of emergency and postpone the elections.
SwedishDen här gången är det inte muslimska traditionalister som provocerar fram konflikten, det är den amerikanska administrationen.
This time, it is not the Islamic fundamentalists who are pushing for war, but the US administration. The reactions will be terrible.
SwedishDet tycks inte vara de, utan andra oppositionella krafter vilka motarbetar denna regering, som provocerar fram motsättningarna på Moluckerna.
It is not they, but the opposition powers working against this government that seem to aggravate the situation within the Moluccas.
SwedishNi vägrar inse att er inställning inte stöder det europeiska samarbetet, utan i stället provocerar fram konflikter mellan de europeiska nationerna.
You do not realise that you are not supporting European cooperation with this attitude, but you are provoking conflicts between the European nations.
SwedishJag vill att vi tillsammans vidtar åtgärder mot sådana extrema angrepp på minoriteter som görs av vissa slovakiska regeringsmedlemmar, så att de inte provocerar fram ännu fler våldshandlingar.
I ask that we take steps together against the extreme anti-minority remarks made by certain members of the Slovakian Government so that they do not provoke any more aggressive incidents.
SwedishMen när ni nu helt enkelt meddelar att det förhåller sig på det viset, då provocerar ni fram motstånd från damer och herrar ledamöter, för övrigt med all rätt, ty detta kränker deras värdighet!
However, if you simply inform us that is how things are, you are bound to provoke some resistance from Members of this House, and quite rightly so, because it is an offence to our dignity!

Other dictionary words

Swedish
  • provocerar fram

More translations in the English-Korean dictionary.