"provoceras" English translation

SV

"provoceras" in English

See the example sentences for the use of "provoceras" in context.

Context sentences for "provoceras" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSchultz var självfallet provokativ och Elles lät sig provoceras.
Now, Mr Schultz has issued a challenge and Mr Elles is going to respond to it.
SwedishOm Georgien provoceras är det viktigt att man inte går i fällan och reagerar med aggression.
If Georgia is being provoked, it is essential that it does not fall into the trap of reacting aggressively.
SwedishDet var också Louis Michel som svarade människorättsorganisationerna att Fidel Castros regim inte skulle provoceras.
It was also Louis Michel who retorted to the human rights organisations that Fidel Castro’s regime should not be provoked.
SwedishDet var också Louis Michel som svarade människorättsorganisationerna att Fidel Castros regim inte skulle provoceras.
It was also Louis Michel who retorted to the human rights organisations that Fidel Castro’ s regime should not be provoked.
SwedishNu när Abyei har införlivats med norr bör sydsudaneserna hedras för att de vägrade låta sig provoceras.
Now that Abyei has been incorporated into the North, the South Sudanese should be praised for taking a stance of refusing to be provoked.
SwedishVi får inte låta oss provoceras.
We must not allow ourselves to be provoked.
SwedishDetta avskärmar dem så mycket som möjligt från det vanliga folket som provoceras av dem, medan lagstiftningen stöder deras självvalda isolering.
These screen them as much as possible from the ordinary public whom they provoke, while legislation underpins their self-appointed isolation.
SwedishNu gäller det att vi ser till att regeringen håller emot, att det inte blir några trupper och att ingen låter sig provoceras att komma in med militära styrkor i Irak.
We must now ensure that the government resists, that there are no troops and that no one is provoked into going into Iraq with military forces.
SwedishVi får inte bli anklagade för att inte känna till det förflutna i dessa länder, att de var bakom järnridån, och vi måste verkligen se upp för att rädslan att bli diskriminerad inte provoceras.
We should not be accused of not knowing about the past of these countries, that they were behind an Iron Curtain and we must indeed watch out that no fear of discrimination is provoked.

Other dictionary words

Swedish
  • provoceras

Moreover, bab.la provides the English-Danish dictionary for more translations.