"provsprängningar" English translation

SV

"provsprängningar" in English

See the example sentences for the use of "provsprängningar" in context.

Context sentences for "provsprängningar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDessa provsprängningar har genomförts under uppenbart ignorerande av den internationella opinionen.
These tests have been carried out in flagrant disregard of international opinion.
SwedishNordkorea måste avstå från ytterligare provsprängningar och ovillkorligt återgå till sexpartssamtalen.
North Korea must refrain from further tests and unconditionally return to the six-party talks.
SwedishNyligen hade vi det omöjliga problemet med Frankrike som själv började genomföra provsprängningar i Mururoa.
Recently we encountered the impossible problem of France, which itself conducted nuclear tests in Mururoa.
SwedishPresident Clinton har konstaterat att USA även i fortsättningen kommer att avstå från provsprängningar.
President Clinton has stated that the United States will, in the future, refrain from carrying out nuclear test explosions.
SwedishDen liberala gruppen stöder kammarens omfattande fördömande av Indiens och Pakistans provsprängningar.
The Group of the European Liberal Democrat and Reform Party supports the broad condemnation in this Parliament of the nuclear tests by India and Pakistan.
SwedishIndiens regering har i dag meddelat att den har utfört ytterligare två provsprängningar, vilka de säger fullbordar den planerade serien.
The Government of India has today announced that it has carried out two further tests, which it says complete the planned series.
SwedishDessa provsprängningar går stick i stäv mot nedrustningsprocessen vilken en överväldigande majoritet av de internationella samfunden tagit ställning för.
The tests are contrary to the disarmament process to which the overwhelming majority of the international community are committed.
SwedishKärnvapenproverna då: Vi fick alla en stor chock när vi fick veta att Indien, och strax därefter också Pakistan, genomförde provsprängningar.
As regards the nuclear tests, we all had a great shock when we heard that India, immediately followed by Pakistan, had carried out test explosions.
SwedishOrdförandeskapet garanterar att konsekvenserna av dessa provsprängningar kommer att diskuteras av medlemsländerna i den politiska kommittén den 12 maj ", vilket också skedde.
The presidency is ensuring that the implications of this test are discussed by Member States at the Political Committee on 12 May ', which in due course took place.

Other dictionary words

Swedish
  • provsprängningar

More translations in the Chinese-English dictionary.